• +420 602 414 550

Aktuality

06. 07. 2021

Daniela Kovářová přeje svým kolegům, spolupracovníkům i klientům příjemné léto bez rodinných problémů a těší se s vámi na setkání zase v září. 

25. 06. 2021

Unie rodinných advokátů nabízí bezplatnou právní pomoc postiženým moravským občanům (pište na koroporadna@uracr.cz) a vyzývá své členy a advokátní kolegy, aby také pomohli postiženým občanům a obcím. Příspěvek 20.000 posíláme sem:

Pokračovat ve čtení
23. 06. 2021

Největší frustrace v advokacii? Emoce, přetížení, syndrom vyhoření, hranice, vztahy s klienty, komplikovaní klienti a neprofesionální kolegové. Příklady, rady, doporučení. To a mnohé další najdete v nové knize Daniely Kovářové pro začínající advokáty "Advokát a jeho klient". Rozhovor o knize pro Advokátní deník poskytla autorka zde:

Pokračovat ve čtení
16. 06. 2021

Daniela Kovářová se zúčastnila online debaty o právní gramotnosti, pořádané dnes dopoledne Advokátní kanceláří Arrows za účasti JUDr. Kateřiny Valachové, JUDr. Františka Korbela, JUDr. Pavla Staňka, Mgr. Vojtěcha Suchardy a RNDr. Daniela Mazura. Záznam z debaty najdete zde:

Pokračovat ve čtení
10. 06. 2021

Advokát a jeho klient - to je název další odborné knihy Daniely Kovářové, určené pro začínající a mladé advokáty, která právě vychází v nakladatelství Wolters Kluwer. Včerejšího dne knihu slavnostně přivítal předseda ČAK Vladimír Jirousek. Zájemci si ji mohou v tištěné i v elektronické podobě objednat zde:

Pokračovat ve čtení
21. 05. 2021

Daniela Kovářová poskytla rozhovor prof. Martinu Kovářovi v Rádiu Zet. Mluvila o právu, o Koroporadně a o pandemii.

Pokračovat ve čtení
18. 05. 2021

Bezplatná Koroporadna končí po 14 měsících svou činnost. Za tuto dobu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 10 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu krizového stavu. Fungovala přesně čtrnáct měsíců. „Pandemie obecně rodiny stmelila, a to zejména ty funkční. Na Koroporadnu se obracely dvě skupiny tazatelů: do nekonfliktní skupiny patřili vyplašení lidé, kteří v průběhu jednotlivých vln potřebovali uklidnit a dostat jasné odpovědi,“ vysvětluje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny loni v březnu iniciovala. „Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ říká Kovářová.

Statistika Koroporadny ukazuje, že nejvíce dotazů směřovalo:

-         ze 40 % na děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;

-         z 25 % na testování, očkování, roušky a respirátory;

-         z 20 % na ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy;

-         a z 15 % na zrušení objednávek a vracení záloh a plateb; kompenzační bonusy a náhrada škody z nouzového stavu, podnikatelé a otevírání provozoven.

Tazatele nejčastěji zajímalo, zda má druhý rodič právo na dítě i v nouzovém stavu, jestli je očkování a testování povinné a jak se proti tomu bránit. Zazněly však i paradoxní dotazy, zda mají lidé doma nosit roušku, zda mohou dát dětem pusu, případně, zda se mohu se nakazit od psa. Rodiče se také ptali, jak pobírat plat i ošetřovné,” doplňuje Kovářová.

Co lze očekávat nyní?

V následujících týdnech i měsících se pravděpodobně zvýší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů. Poroste počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání, dojde k přeskupení majetku a hodnot. V běžné agendě očekáváme mimo jiné nárůst závětí a pořízení pro případ smrti. Lidé budou potřebovat pomoci také s posttraumatickou stresovou poruchou.

Odborníci doporučují lidem nespěchat a neukvapovat se, promyslet změny a přistupovat k nim až po několika týdnech. Je potřeba se připravit na další podobné krizové stavy, posilovat imunitu a psychickou odolnost, pečovat o vztahy a obklopit se blízkými. „V každé vlně dominují jiné problémy,“ sděluje své zkušenosti Daniela Kovářová. „V první vlně převažovaly děti, ve druhé hygiena a ošetřovné, ve třetí finance. V závěru jsme dostávali dotazy na testy a očkování a poskytovali krizovou intervenci těm, kteří už nebyli schopni omezení a život v nouzovém stavu unést.“ Terapeutka Kamila Bobysudová k tomu optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje. Jsme tu pro vás – nebuďte sami, ozvěte se.

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků uveřejňujeme zde. Děkujeme České advokátní komoře, která část odpovědí přebírala a uveřejňovala v Advokátním deníku. Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací po celou dobu nouzového stavu.


15. 05. 2021

Deník MFDnes uveřejnil dnes komentář Daniely Kovářové pod názvem "Názory, které prý urážejí". Komentář v rozšířené podobě autorka vyvěsila také na svůj blog:

Pokračovat ve čtení
02. 04. 2021

Daniela Kovářová dne 24. 3. 2021 podepsala Memorandum multioborové odborné veřejnosti, které podporuje přijetí návrhu obsaženého ve sněmovním tisku č. 899/0. Návrh ruší povinné opatrovnické řízení před rozvodem pro rodiče, kteří jsou schopni se dohodnout a uzavřít písemnou dohodu o majetku, bydlení a dětech. Přijetím tohoto návrhu budou moci sezdaní rodiče rozhodnout bez nutnosti soudu o porozvodové péči o děti, což je zrovnoprávní s rodiči nesezdanými.

Poslanecká sněmovna bude o návrhu jednat 24. května 2021.

Pokračovat ve čtení
17. 03. 2021

Jak rodiny prožívají lockdown? Kupodivu poslouchají naše rady, říká Daniela Kovářová v rozhovoru, který poskytla Idnes a Elen Černé. 

Pokračovat ve čtení
16. 03. 2021

Zdraví, nebo právo? To je téma pro zamyšlení, které v sobotu 13. 3. 2021 přinesl tištěný deník MF Dnes. Komentář následně převzal server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
22. 02. 2021

Daniela Kovářová vedla s kolegyní advokátkou Mgr. Janou Pattynovou v Kolektifu debatu o právu a o spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení
22. 02. 2021

Kam se poděl prezident? Současná oprávnění prezidenta republiky v ústavní krizi se stalo námětem komentáře Daniely Kovářové, který v sobotu vyšel v MFDnes a následně jej převzal Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
16. 02. 2021

Advokátní kancelář JUDr. Daniely Kovářové slaví 10 let

V těchto únorových dnech slaví desetileté výročí existence své specializované kanceláře známá pražská rodinná advokátka JUDr. Daniela Kovářová. "Po svém působení na ministerstvu a řízení Justiční akademie jsem se v roce 2011 vrátila do advokacie a od začátku jsem se rozhodla zaměřit se na rodinné problémy rodiny, manželů, dětí a vypořádání společného jmění," říká zakladatelka kanceláře Daniela Kovářová. "Šlo tehdy o neoblíbenou agendu, které se většina mých kolegů kvůli emocím vyhýbala. Rodinné problémy ovšem zasahují každého velmi citelně, proto jsem se rozhodla zaměřit se právě na ně. Tento krok se ukázal jako správný, řada kolegů mě od té doby následovala a nyní se už mnoho advokátů cíleně specializuje právě na rodinné právo."

Kancelář původně sídlila v Bolzanově ulici vedle pražského Hlavního nádraží, po dvou letech se přestěhovala na Vinohrady a od roku 2018 sídlí na Smíchově. "Během uplynulých deseti let jsme s kolegyněmi obsloužily kolem dvou tisíců klientů. Jsem ráda, že se mi celou dobu daří přesvědčovat klienty o výhodách nesporného řešení rodinných sporů," říká Daniela Kovářová, která v roce 2018 založila Unii rodinných advokátů a dnes se zaměřuje na konzultace a nastavení strategií. Kancelář spolupracuje s řadou rodinných advokátů, jejichž agendy se stále rozrůstají, s psychology, mediátory, znalci a dalšími odborníky profesně se věnujícími problematice rodiny.

"Uplynulých deset let s rodinnými klienty mě velmi naplnilo a poučilo," tvrdí Kovářová, která o rodinných problémech také píše a přednáší a v advokacii je od roku 1990, do roku 2008 však působila v Plzni. "Kdyby nebylo koronavirové pandemie, uspořádala bych velkou oslavu, na které bych poděkovala všem spolupracovníkům i kolegům, kteří kanceláří během let prošli. Takto mi nezbývá než jim poděkovat aspoň touto formou ."

15. 02. 2021

Daniela Kovářová spolu s desítkami dalších kolegů odsoudila nové vyhlášení nouzového stavu vládou. Plné znění prohlášení zde:

VYJÁDŘENÍ PRÁVNICKÉ VEŘEJNOSTI K PROTIÚSTAVNĚ VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU VLÁDOU ČR

Promoce na právnické fakultě doprovází slib využívat znalosti práva k zachování rovnosti práva a spravedlivosti úsudku, na nichž spočívá blaho státu. Advokáti poté slavnostně slibují, že budou ctít právo a chránit lidská práva.

Vládou ČR vyhlášený nouzový stav dne 14. února 2021 je dle názorů většiny ústavních právníků a stejně tak Senátu PČR v rozporu s naším ústavním pořádkem. Postup vlády ČR pak nenajde oporu v gramatické ani logické metodě jeho výkladu. Po celou dobu boje proti pandemii se snažíme podporovat naše klienty v této nelehké době. Vždy jsme plně respektovali a dodržovali krizová opatření vlády ČR, a to i v situacích, kdy jsme s nimi z různých důvodů nesouhlasili. Za daných okolností však již nelze dále mlčet. Lékařům velí jejich slib a profese chránit naše občany před zákeřným virem, kterému čelíme. Právníci pak ze stejných důvodů musí chránit ústavnost, principy demokracie a dělby moci.

S ohledem na výše uvedené jsme toho názoru, že veškerá krizová opatření vlády ČR vydaná na základě nouzového stavu platného do 14. února 2021 přestala neprodloužením nouzového stavu v Poslanecké sněmovně PČR s jeho skončením platit. Na základě nově vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR dne 14. února 2021, který shledáváme s ohledem na výše uvedené protiústavním, pak nelze platně a účinně zasahovat do práv a povinností občanů a právnických osob.

S postupem vlády ČR tímto vyslovujeme důrazný nesouhlas. Demokratické principy, na kterých stojí náš právní systém, je třeba dodržovat a v maximální možné míře ctít. Uctíváme hrdiny, kteří položili život za naše svobody a možnost žít v systému, kde moc výkonná respektuje dělbu moci a nepovažuje Ústavu ČR za „cár papíru.“ Žádná mimořádná situace, kterou pandemie COVID-19 bezpochyby je, nemůže vést k pošlapání našich demokratických hodnot. Vyzýváme zároveň prezidenta ČR, aby jakožto součást moci výkonné a morální autorita státu veřejně upozornil na nezbytnost dodržování ústavních pravidel v demokratické společnosti a zahájil okamžitá jednání se všemi politickými představiteli za účelem aktivního řešení současné ústavní a hodnotové krize. V neposlední řadě se zavazujeme udělat maximum pro to, abychom ochránili občany a podnikatele České republiky, kteří by případně byli na základě nezákonného postupu vlády ČR diskriminováni, postihováni či jakkoli jinak perzekuováni. V rámci kapacit a možností našich advokátních kanceláří se jim pokusíme zajistit nezbytnou právní ochranu v těchto situacích. Pevně věříme, že svému slibu dostojí i ostatní advokáti a v této aktivitě nás podpoří.

Za níže uvedené signatáře JUDr. Daniela Kovářová  a JUDr. Zdeněk Tomíček

Arrows, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Martina Bechynská, advokátní kancelář

CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Eva Decroix, advokátka

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (právník)

JUDr. JANA ĎURICOVÁ, advokátní kancelář

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Mgr. MARKÉTA VOCHOSKA HAINDLOVÁ, advokátní kancelář

Mgr. Lucie Hallóová, advokátka

Mgr. Irena Havránková, advokátní kancelář

HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Holubová advokáti s.r.o.

AK Hrdá s.r.o.

JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

JUDr. Jaroslav Jirásek, advokát

Mgr. Patrik Jizera, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Lenka Kamišová, LL.M.

JUDr. Judita Kodlová, advokátka

JUDr. Daniela Kovářová, advokátka

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Loukotová Legal s.r.o., advokátní kancelář

MAAARS advokáti s.r.o.

JUDr. Jiří Myšák, advokát

Ronald Němec Legal s.r.o.

Mgr. TOMÁŠ NIKŠ, advokát

JUDr. Adam Rakovský, advokát

Mgr. Kateřina Říhová, advokátka

SEDLÁKOVÁ LEGAL s.r.o.

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D., advokátka

Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský

JUDr. Petr Toman, advokát

Advokátní kancelář Mgr. Michaela Vilhelmová

Mgr. Michaela Zdvihalová Lorencová, advokátka

Mgr. Martin Zídek, advokát

Zvánovec Vít (právník)

 Pokračovat ve čtení
13. 02. 2021

Daniela Kovářová spolu se svou kolegyní Janou Zwyrtek Hamplovou sepsala Manuál pro hejtmany v reakci na současnou situaci. Plné znění textu, který obsahuje kompetence a doporučení, zde: 

Pokračovat ve čtení
25. 01. 2021

Daniela Kovářová poskytla rozhovor serveru Parlamentní listy o Koroporadně a aktuální situaci. Rozhovor dnešního dne převzal Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
14. 01. 2021

Daniela Kovářová vymyslela a spustila neziskový bohulibý projekt Srdce Česka - projekt pro lidi a o nich, který mapuje a cíleně vyhledává zajímavé lidi, projekty, aktivity a místa. Projekt doprovází Faceoobk, Instagram a nyní také i webové stránky. Logo projektu navrhl plzeňský výtvarník Pavel Janouškovec.

Pokračovat ve čtení
23. 12. 2020

Advokátka Daniela Kovářová přeje svým klientům, kolegům a spolupracovníkům klidné svátky a těší se na shledanou ve zdravějších časech a v příštím, snad lepším roce 2021.

22. 12. 2020

Co se stalo se zákony, které měly lidem určovat, jak žít? Nikdo se v nich nevyzná a jsou stále složitější. Jak dál s legislativou a co by mohlo pomoci, to je obsahem komentáře psaného původně pro MF Dnes, který dnešního dne uveřejnil server Neviditelný pes:

Pokračovat ve čtení
17. 12. 2020

Po diskusích trvajících mnoho let v minulých dnech schválila Sněmovna zákon o náhradním výživném. Co si o tom myslí Daniela Kovářová, si můžete přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
11. 12. 2020

Daniela Kovářová spolu s prezidentem První pivní extraligy Ladislavem Jaklem napsala knížkou pivních konfrontací Pivar a Blondýna. Je to kniha pro milovníky piva i pro ty, co zatím s pivem váhají. Knihu je možno si objednat například zde: 

Pokračovat ve čtení
11. 12. 2020

Potřebujeme věřit v lepší časy, myslí si Daniela Kovářová, proto přemýšlí o novém projektu, který by cíleně vyhledával zajímavé lidi, hezká místa a dobré skutky. Plné znění článku, který uveřejnila Mladá fronta Dnes a posléze Neviditelný pes, najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
09. 12. 2020

Unie rodinných advokátů přeje svým kolegům, spolupracovníkům i klientům příjemné léto bez rodinných problémů a těší se s vámi na setkání zase v září. V akutních případech volejte nebo pište, jsme tu samozřejmě pro vás.

07. 12. 2020

Daniela Kovářová vydává v tomto týdnu knihu 10+1 příběhů a rad nazvaných Jak přežít krizi v rodině, kterou jsem napsala s profesorem Maxem Kašparů. Obsahuje nejčastější rodinné příběhy a jejich řešení a pražské společnosti se představí v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodin v kavárně Duše v peří, Praha 1, U půjčovny 3 (mezi Hlavním nádražím a Jindřišskou ulicí). Knihu si však můžete koupit již nyní zde: 

Pokračovat ve čtení
25. 11. 2020

Nic nepotěší autorku knihy tolik jako přívětivá recenze. Například na její novou odbornou knihu Abeceda rodinného práva, která je vhodná pro laiky i pro odborníky. Knihu si můžete objednat v papírové podobě i jako ebook. Recenzi napsala emeritní soudkyně JUDr. Hana Nová a uveřejnil ji Advokátní deník zde:

Pokračovat ve čtení
20. 11. 2020

Daniela Kovářová vydává v těchto dnech zásadní publikaci o rodině nazvanou Abeceda rodinného práva. Praktická příručka je určena pro advokáty, sociální pracovníky i veřejnost, která má zájem dovědět se základní informace o dnešním rodinné právu. Kniha je doplněna judikaturou a vzory nejčastějších podání. Zájemci si ji mohou v tištěné i v elektronické verzi objednat zde:

Pokračovat ve čtení
06. 11. 2020

Daniela Kovářová poskytla rozhovor serveru Právní prostor. O politice, o psaní, o nových knihách a o členství v Mense ČR. Plzné znění rozhovoru k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
04. 11. 2020

Optimistické provolání nazvané Nikdy se nevzdat - sedmička pro budoucnost, jehož autory jsou advokátka Daniela Kovářová a psychiatr Max Kašparů, vyšlo 2. 11. 2020 v deníku MFDnes. Následně jeho plné znění převzal server Neviditelný pes. Zájemci si je mohou přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
26. 10. 2020

Máte akutní rodinný problém? Zavolejte, pokusíme se ho vyřešit po telefonu a zdarma. Je výjimečná situace, dotazy související s nouzovým stavem řeším obratem a bez poplatku. Po telefonu, Skype nebo jinou distanční formou poskytuji také běžné právní rady. Jsem zdravá, se negativním testem na Covid. Potřebujete právní pomoc? Neváhejte a zavolejte. Funguje také Koroporadna Unie rodinných advokátů. Bližší podrobnosti zde: 

Pokračovat ve čtení
30. 09. 2020

Dvě advokátky vyzývají ke vzájemné toleranci.

Vláda vyhlásila nouzový stav. Někdo s ním souhlasí, jiný ne, mnoho lidí tleská, zatímco jiným vadí a ubližuje. Je to téma, které štěpí národ, což považujeme za horší důsledek než roušky a rušení akcí. Možná nebylo nutné přikazovat a zakazovat – slušným by stačilo doporučení, rebelové stejně neposlechnou. Doufaly jsme do poslední chvíle, že vláda svým občanům bude víc věřit. Sami se přece chceme a umíme chránit – podle situace, podle svého zdraví, podle místních podmínek a vlastního citu chráníme sebe, své děti, své rodiče a okolí. Děláme to tak celý život už celá staletí.

Vláda zvolila plošné příkazy, zákazy a omezení, které se vyhlašují snadněji než doporučení a vysvětlování. Ať si o nich myslíme cokoli, musíme s nimi nejbližší dobu žít. Jak nyní reagovat? Jak zklidnit emoce, které vidíme a slyšíme přicházet ze všech stran? Kritiky, nenávist, odmítání? Nenechme se rozdělit. Nedovolme štěpení národa na dvě nesmiřitelné části. Věřme sami sobě a udělejme pro sebe maximum možného.  

Proto v další dny:

1.   Dýchejme! V nezbytnou dobu v rouškách a po zbytek času v bezpečí, v přírodě nebo tam, kde to bude možné, bez roušek – svobodně vstřebávejme kyslík, jak to jen jde. Potřebují ho naše těla i naše duše.

2.   Chápejme se! Ať už jsme pro roušky, nebo proti nim, ať se chceme scházet, nebo souhlasíme s omezováním. Nikdo nemá patent na pravdu a urážkami se nepřesvědčíme. Se vzájemným pochopením to celé zvládneme lépe.

3.   Usmívejme se! Při každé příležitosti, i když k tomu právě moc důvodů nenajdeme. Úsměv pomáhá, protože nabíjí. Usmívejme se na sebe i v rouškách, nouzovému stavu navzdory.

4.   Přemýšlejme! Přežili jsme světové války, socialismus, kruté zimy, záplavy i horká léta, přežili jsme hospodářské krize. Tento nouzový stav přežijeme taky. Nic jiného nám ani nezbývá.

5.   Žijme! Nenechme si vzít malé drobné radosti, žijme své každodenní životy, jak to jen jde. Radujme se z maličkostí, z přátel, z práce, z aktivit, jež nám činí radost. O to vše se opírejme, když nám budou docházet síly a když se nám bude zdát, že této době nerozumíme.

Chovejme se k sobě tak, jak bychom chtěli, aby se ti druzí chovali k nám. I když spolu nesouhlasíme. Nepřipusťme, aby nás rozdělila nebo rozhádala tato doba, jakkoliv bude dlouhá. Vyhlášení nouzového stavu jsme nemohli ovlivnit, ale v našich rukách je společně ho zvládnout tak, abychom se jako občané této země nehádali. Proč cítíme nutnost to připomenout? Abychom pro samé hádky nepřehlédli jiné, pro naši zemi stejně důležité věci. Nenávist a slepota mohou být nemoci mnohem nebezpečnější.

Prvním krokem k naší občanské jednotě může být Vaše přihlášení se k této výzvě. Bez ohledu na naše názory na nouzový stav, který tu prostě je, a který musíme zvládnout.

Tak ho pojďme zvládnout spolu.

JUDr. Daniela Kovářová a Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová


31. 08. 2020

Daniela Kovářová se zamyslela na rychlostí advokátních kroků a účelnosti rychlých řešení v rodině a v rodinném právu a napsala o tom komentář do Advokátního deníku.

Pokračovat ve čtení
30. 08. 2020

Vnitrostátní únosy nezletilých dětí rodiči byly tématem sympozia, které 20. 8. 2020 pořádala Česká advokátní komora a moderovala Daniela Kovářová. Napsala poté komentář, který v sobotu uveřejnila MFDnes a dnes převzal Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
21. 08. 2020

Básník a literární kritik Ivo Harák si přečetl knihu Daniely Kovářové Matkovražedkyně a zpracoval na ni odbornou kritiku, kterou si můžete přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
18. 08. 2020

Daniela Kovářová napsala pro server Info.cz komentář nazvaný Unavení muži, unavené ženy, který se zabývá tlakem na neustále rostoucí výkon a s odkazem na odbornou literaturu polemizuje s tendencí zkracovat spánek, abychom stihli být co nejdéle online. Komentář, který posléze převzal i Neviditelný pes, je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
01. 07. 2020

Daniela Kovářová poskytla televizi DVTV rozhovor o manželství pro všechny a o toleranci. Otázky jí pokládala jmenovkyně, moderátorka Daniela Drtinová. Plné znění rozhovoru je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
30. 06. 2020

Advokátní kancelář Daniely Kovářové přeje svým klientům, kolegům, spolupracovníkům i široké veřejnosti příjemné léto a vysněnou dovolenou a těší se s vámi na setkání opět v září. Individuální schůzky a konzultace jsou po celou dobu letních měsíců možné zejména v akutních případech.

29. 06. 2020

Vláda v těchto dnech podpořila návrh zákona o státem zálohovaném výživném. Pohled Daniely Kovářové na problematiku samoživitelek najdete v komentáři, který vyšel v deníku MF Dnes pod názvem Jak se rodí samoživitelka. Následně jej převzal server Neviditelný pes:

Pokračovat ve čtení
27. 06. 2020

Daniela Kovářová poskytla velký rozhovor deníku MF Dnes, v němž odpovídala na dotazy týkající se tolerance, aktivismu a manželství pro všechny. Rozhovor následně převzal server Neviditelný pes: 

Pokračovat ve čtení
15. 06. 2020

Recenze nové knihy Daniely Kovářové, ironické detektivky Matkovražedkyně je již na světě. Chcete si ji přečíst? Chcete vědět, zda si knihu koupit nebo ji někomu darovat? Pochvalnou recenzi najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
10. 06. 2020

Ironická detektivka Matkovražedkyně byla včera slavnostně představena čtenářské veřejnosti. V Pražské prodejně knih Luxor ji pokřtili herečka Michaela Dolinová a cukrář Pepa Maršálek. Zprávu z křtu a fotodokumentaci najdou zájemci zde:

Pokračovat ve čtení
09. 06. 2020

Matkovražedkyně - tak se jmenuje nová kniha Daniely Kovářové. Je to ironická detektivka, která vypráví rodinný příběh o jedné mrtvé matce a třech dcerách, které všechny měly příležitost i motiv ji zabít. Knihu, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta, si můžete koupit u všech slušných knihkupců, například zde: 

Pokračovat ve čtení
02. 05. 2020

Časopis PrímaLEX přinesl rozhovor s Danielou Kovářovou o právu, rodině, dětech, rozhodování opatrovnických sporů a Unii rodinných advokátů. 

Pokračovat ve čtení
25. 04. 2020

Daniela Kovářová se spolu s dalšími osobnostmi (herci Martinem Dejdarem nebo Ivanou Jirešovou, zpěvákem Jirkou Kornem nebo cukrářem Pepou Maršálkem) zapojila do výzvy Oživíme Česko, která chválí konec nouzového stavu a vyzývá k podpoře českých výrobků a firem. Reklamní spot mohou zájemci shlédnout zde:

Pokračovat ve čtení
06. 04. 2020

Unie rodinných advokátů vedený JUDr, Danielou Kovářovou a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců v čele s JUDr. Libuší Kantůrkovou dnes vydal společné prohlášení k rodičům nezletilých dětí v době korokrize. Plné znění prohlášení apelujícího na dohody a zdravý rozum zde:

Pokračovat ve čtení
16. 03. 2020

Máte akutní dotaz týkající se korokorize? Spustili jsme KOROPORADNU na stránkách unie rodinných advokátů. Podívejte se, zda v odkazu dále najdete odpověď na svůj dotaz. Nenašli jste? Napište nám na koroporadna@uracr.cz. 

Šíříme informovaný klid! držte se.

Pokračovat ve čtení
13. 03. 2020

Máte akutní rodinný problém v souvislosti s koronavirem? Zavolejte! Poradím vám po telefonu zdarma stejně jako členové Unie rodinných advokát. Seznam kolegů z celé republiky najdete zde:

Pokračovat ve čtení
13. 03. 2020

Potřebujete akutní rychlou informaci kvůli řešení vaší rodinné situace? Zavolejte! Poradím vám rychle, krátce, bezplatně! Úřední hodiny: pracovní dny 9-16 hod. 

11. 03. 2020

Daniela Kovářová připravila pro letošní rok a laickou veřejnost seminář nazvaný Jak umučit potomka anebo rodinné právo pro začátečníky. Je určen pro knihovny, kulturní střediska a instituce. Seminář, který posluchače humornou formou provede základy rodinného práva a je doplněn prezentací a praktickými příklady, trvá 1,5 hodiny a počítá i s následnou diskusí. Máte zájem? Ozvěte se. Advokátka cestuje po republice vlakem a autobusem a v případě zájmu s sebou přiveze své knihy pro zájemce. 

10. 03. 2020

Daniela Kovářová se připravuje na EET. O svých zkušenostech napsala do Advokátní deníku: 

Pokračovat ve čtení
09. 03. 2020

Daniela Kovářová ochutnává pivo a píše pivní fejetony, které postupně uveřejňuje serve Neviditelný pes. Právě dnes vychází čtvrté pokračování nazvané Pivo pro matky. Tento fejeton i všechny následující si lze přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
06. 03. 2020

Advokátka Daniela Kovářová poskytla obsáhlý politickospolečenský rozhovor o veřejném ochránci práv, o politické korektnosti a právu na vlastní názor. Rozhovor pro Parlamentní listy převzal dnes server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
04. 03. 2020

Rodina v právu a bezpráví - to byl název konference, kterou pro své členy a další rodinné odborníky uspořádala Unie rodinných advokátů. Konferenci zahájila a moderovala Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů. Zprávu o konání konference přinesl Advokátní deník a je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
17. 02. 2020

Deník MFDnes přinesl velký komentář Daniely Kovářové k údělu ženy v dnešní společnosti. Komentář převzal Neviditelný pes a je v plném znění zde:

Pokračovat ve čtení
30. 01. 2020

Daniela Poskytla rozhovor Báře Tachecí z Českého rozhlasu Plus. Povídala si s ní o úloze mužů a žen ve společnosti, o rodinných a partnerských vztazích, o rovnosti a pohlaví, o feminismu a o vývoji české společnosti. Kompletní záznam půlhodinového rozhovoru najdou zájemci zde:

Pokračovat ve čtení
21. 01. 2020

Daniela Kovářová se pro server IDnes vyjádřila k problematice aktuálního stavu opatrovnického soudnictví. Plné znění obsáhlého článku najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
20. 01. 2020

Daniela Kovářová vystoupí jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Životní inventura, kterou dne 28. května 2020 pořádá v Plzni společnost BALIDO. Podrobnosti o konferenci, program, další řečníky i registrační formulář najdou zájemci zde:

Pokračovat ve čtení
01. 01. 2020

Poslední články a komentáře Daniely Kovářové v roce 2019 uveřejnily k aktuálním a rodinným tématům tištěné Lidové noviny a MF Dnes. Jejich plné znění následně přinesl server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
23. 12. 2019

Daniela Kovářová přeje svým klientům, kolegům, spolupracovníkům a příznivcům klidné svátky a těší se na další setkání a spolupráci v roce 202!

10. 12. 2019

Humoristická kniha Daniely Kovářová Jak chovat muže aneb manuál pro otrlé získala druhou cenu v literární soutěži O cenu Miloslava Švandrlíka za rok 2018, kterou každoročně vyhlašuje Obec spisovatelů. Podrobnou zprávu o průběhu posledního ročníku soutěže lze najít například zde: 

Pokračovat ve čtení
01. 12. 2019

Nová kniha Daniely Kovářové Jak hubnout a nezblbnout aneb peklo s kily navíc už ke dispozici i v elektronické podobě. Zájemci si mohou tuto úsměvnou publikaci objednat například zde: 

Pokračovat ve čtení
30. 11. 2019

Profesní povinnost mlčenlivosti. Advokátní, lékařská, zpovědní, bankovní nebo poštovní. Máte zájem se něco více dovědět o povinné mlčenlivosti? Pak se právě na trhu objevila publikace přesně pro vás. Jmenuje se Tajemství v českém právním řádu, vyšla v nakladatelství Leges a dvě kapitoly (o advokátní mlčenlivosti a o tajemství v rodině) napsala Daniela Kovářová. Zájemci si mohou knihu objednat zde: 

Pokračovat ve čtení
12. 11. 2019

Proč se muži bojí českých ambiciózních žen? Na tyto i další otázky odpovídá Daniela Kovářová v obsáhlém rozhovoru pro časopis Týden.

Pokračovat ve čtení
11. 11. 2019

Ve středu 30. října 2019 byla slavnostně vypuštěna do čtenářského světa nová kniha Daniely Kovářové Jak hubnout a nezblbnout aneb peklo s kily navíc. Humornou knížku, v níž si autorka střílí ze své nadváhy i z neschopnosti zhubnout, pokřtili v pražském Světě knihy Luxor na Václavském náměstí milovníci jídla a režiséři Zdeněk Troška a Tomáš Magnusek. Kniha je k dispozici v papírové i v elektronické podobě u všech slušných knihkupců a k objednání například zde:

Pokračovat ve čtení
08. 10. 2019

Denik MF Dnes uveřejnil komentář Daniely Kovářové o vztazích, které podle ní hrozí horší krizí než klimatické hrozby. Komentář, který v nejbližších dnech uveřejní také server Neviditelný pes, je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
08. 09. 2019

Ve středu 4. 9. 2019 se na České advokátní komoře uskutečnil workshop Nezletilé dítě, který uspořádala ČAK ve spolupráci s Unií rodinných advokátů a Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců. Akci navštívenou osmi desítkami advokátů a soudců moderovala Daniela Kovářová. Bližší informace o jednotlivých vystoupeních a fotodokumentace zde:

Pokračovat ve čtení
18. 08. 2019

Komentář Daniely Kovářové Pro se vraždíme v rodinách vyšel dne 1. 8. 2020 v MFDnes. Posléze ho v plném znění přetiskl Neviditelný pes a je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
09. 07. 2019

Lidové noviny od počátku července tisknou na pokračování seriál Abeceda rodinného práva, který napsala Daniela Kovářová. Seriál následně v plném znění přebírá server Neviditelný pes. První díl je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
01. 07. 2019

Daniela Kovářová se zúčastnila 12. právnického klubu, tentokrát zaměřeného na nezávislost justice. Diskuse jí inspirovala k následujícímu zamyšlení, které vyšlo na Advokátním deníku.

Pokračovat ve čtení
27. 06. 2019

Advokátka a spisovatelka Daniela Kovářová přeje svým klientům, partnerům, kolegům a spolupracovníkům příjemné léto u a klidnou dovolenou u vody či v chládku, oproštěnou od manželských, partnerských a rodinných krizí a těší se s vámi na setkání opět v září.

20. 06. 2019

Úspěšná kniha Daniely Kovářové Jak chovat muže je nyní k dispozici na CD nebo ke stažení na MP3. Knihu do ucha načetli a namluvili herci Lucie Juřičková a Martin Zahálka. Zakoupit si ji můžete například zde:

Pokračovat ve čtení
17. 06. 2019

Daniela Kovářová napsala článek pro odborný advokátní časopis Bulletin advokacie o evoluci rodinného práva. Celý text článku převzal a uveřejnil server Mediace Morava.

Pokračovat ve čtení
07. 05. 2019

V těchto dnech začíná vycházet nová série publikací s podtitulem Jak (ne)dělat advokacii. První díl nese název Jak vyjednávat o odměně. Její autorkou je Daniela Kovářová, nakladatelem Wolters Kluwer. Příručku je možné si objednat v tištěné i elektronické podobě zde: 

Pokračovat ve čtení
30. 04. 2019

Rozvody u notáře jsou tématem, který v poslední době hýbá českou právnickou i laickou veřejností. Daniela Kovářová poskytla serveru Česká justice k tomuto tématu rozsáhlý rozhovor, v němž vysvětlila svůj postoj i balamutící označení. Celý text rozhovoru najdete zde:

Pokračovat ve čtení
24. 04. 2019

Včerejšího dne předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek slavnostně pokřtil komentář knihy Etický kodex advokáta, který společně napsali advokáti Daniela Kovářová a Tomáš Sokol. Zájemci si knihu mohou koupit v tištěné nebo elektronické podobě u nakladatelství Wolters Kluwer, které knihu vydala. Podrobnou zprávu včetně fotodokumentace z křtu přinesl také Advokátní deník (zde:) 

Pokračovat ve čtení
14. 04. 2019

Slovenské konzervativní médium Denník postoj přineslo v minulých dnech rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě. Plný text rozhovoru je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
14. 04. 2019

Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo komentář základního právního dokumentu všech advokátů, Etického kodexu, jehož spoluautory jsou Daniela Kovářová a Tomáš Sokol. Etický kodex advokáta je k dispozici v tištěné verzi i jako ebook a lze si jej objednat například zde:

Pokračovat ve čtení
01. 03. 2019

Daniela Kovářová vystoupila na workshopu trestné činy v rodině, jež také moderovala a který uspořádala 26. února 2019 v Paláci Dunaj v Praze ČAK, Unie rodinných advokátů a Unie obhájců ČR. Podrobná zpráva o vystoupení jednotlivých účastníků zde:

Pokračovat ve čtení
01. 03. 2019

Právě v těchto dnech vychází druhé vydání komentáře Advokátní tarif a odměna advokáta, který společně napsali Daniela Kovářová, Robert Němec, Stanislav Balík, Michal Žižlavský, Petra Vrábliková, Hana Tichá a další právníci. Komentář vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, vychází v tištěné podobě i jako ebook a obsahuje stovky rad, doporučení, příkladů, judikátů kárných i soudních, vzory podání a smluv. Zájemci si jej mohou objednat zde:

Pokračovat ve čtení
17. 02. 2019

Daniela Kovářová poskytla Lidovým novinám rozhovor o strastech rodiny v případech, kdy se její členové hádají o výši výživného. Celý rozhovor je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
22. 01. 2019

Včerejšího dne uveřejnil deník Lidové noviny komentář Daniely Kovářové k zamýšlené novince přenechat dohodnuté rozvody advokátům a notářům. Komentář je v plném znění k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
21. 12. 2018

Daniela Kovářová přeje svým kolegům, spolupracovníkům, klientům i přátelům klidné svátky a těší se na shledanou v roce 2019.

08. 12. 2018

Mladá fronta Dnes přinesla před několika dny komentář Daniely Kovářové nazvaný Jak se zrovnoprávňují gayové a lesby. Dnes jej převzal server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
21. 11. 2018

Lidové noviny uveřejnily dne 19 listopadu 2018 příspěvek Daniely Kovářové nazvaný Každému, jak se cítí. Muž ženou, žena mužem... Následně jej převzal Neviditelný pes a je pro zájemce k přečtení zde:

Pokračovat ve čtení
14. 11. 2018

Ondřej Neff a Felix Slováček dnes slavnostně pokřtili novou, již třináctou knihu advokátky Daniely Kovářové nazvanou Jak chovat muže aneb manuál pro otrlé. Jde o humorný pohled na soužití mužů a žen plný pravidel, doporučení a osvědčených rad, které při důsledné aplikace vedou k domácímu klidu a dlouholetému partnerskému vztahu. Kniha je již k dostání u všech dobrých knihkupců nebo si je možno ji objednat zde:

Pokračovat ve čtení
12. 11. 2018

Daniela Kovářová přednesla na právnickém salonu, který se konal 6. listopadu 2018 v rezidenci pražského primátora, příspěvek nazvaný Atraktivita moci a moc atraktivity. Následně jej převzal Neviditelný pes a je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
01. 11. 2018

Server Info.cz dnes uveřejnil zamyšlení Daniely Kovářové o vztahu mezi muži a ženami. Dospívá v něm k závěru, že mezilidská slušnost je víc než právo.

Pokračovat ve čtení
25. 10. 2018

Neviditelný pes a Bullletin advokacie online zveřejnily v těchto dnech komentář Daniely Kovářové k Istanbulské úmluvě. Advokátka reagovala na seminář, který proběhl v minulých dnech na toto téma v Poslanecké sněmovně.

Pokračovat ve čtení
27. 09. 2018

Advokátka JUDr. Daniela Kovářová oznamuje klientům a kolegům, že v těchto dnech stěhuje svou kancelář na novou adresu. Místo konzultace domlouvá s každým klientem individuálně podle jeho potřeb a vlastních časových možností.

23. 08. 2018

Nefunguje vám rodina? Pak si za to takřka jistě můžete sami, říká Daniela Kovářová v Apelu pro internetovou televizi DVTV. Soud rodinné konflikty takřka nikdy nevyřeší. Normální je totiž se nesoudit. Celé video je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
19. 08. 2018

"Dohoda je vždy lepší než rozsudek", říká Daniela Kovářová v článku Lidových novin k problematice výživného. Plné znění článku zde:

Pokračovat ve čtení
19. 08. 2018

Nefunguje vám roce? Kdo za to může a jak spory vyřešit? Nejhorší ze všech možností je soud! Daniela Kovářová vystoupila v pořadu Apel internetové televize DVTV.  Záznam celého pořadu zde:

Pokračovat ve čtení
10. 07. 2018

Advokátka Daniela Kovářová přeje svým klientům, kolegům i spolupracovníkům příjemné léto s minimem rodinných sporů.

28. 06. 2018

Může dítě jezdit s matkou ve ferrari a s otcem trolejbusem? Daniela Kovářová napsala úvahu o rozdílné finanční situaci rodičů a o tom, zda ji soudy mohou sladit. Celý komentář vyšel na serveru Info.cz a poté na Neviditelném psu.

Pokračovat ve čtení
09. 06. 2018

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové Podivné povídky. Obsahuje dvě desítky zvláštních příběhů s podivnými konci doplněných fotografiemi Radky Žákové. Kapesní velikost knihy i četby je ideální do vlaku, na dovolenou nebo k vodě. Knihu vydalo nakladatelství Leges a je k dispozici v běžné síti knihkupectví nebo k objednání u nakladatele.

Pokračovat ve čtení
31. 05. 2018

Časopis Reflex uveřejnil ve svém č. 22 úvahu Daniely Kovářové nazvanou O českých ženách a jejich cestách přes vrchol až do pekel, kterou následně v plném znění převzal server Neviditelný pes. 

Pokračovat ve čtení
24. 05. 2018

Lidové noviny přinesly dne 22. května zamyšlení Daniely Kovářové o roli ženy v rodině inspirované zpovědí Gabriely Koukalové. Zamyšlení nazvané Koukalová a patero ponaučení převzal dnešního dne Neviditelný pes a je v plném znění k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
30. 04. 2018

Nestačí získat olympijskou medaili nebo ředitelský post. O takový cíl se mohou snažit muži. My ženy máme docela jiný žebříček hodnot. Blíže viz blog Daniely Kovářové pro Ústav práva a právní vědy, nazvaný MeToo podle Gábiny Koukalové.

Pokračovat ve čtení
21. 04. 2018

Myslíte, že konflikt v rodině je neřešitelný? To byste se spletli. Daniela Kovářová, Marek Benda, Tomáš LIchovník, Max Kašparů a Vladimír Polák se na několika řešeních shodli. Například na tom, že každý z rodičů osobnost schopnou projít rodičovským sporem v klidu. Na druhé straně neexistuje žádná korelace kvality rodičovské odpovědnosti se vzděláním, profesí, charakterem, inteligencí ani osobnostním nastavením. Existují zajisté velké rozdíly mezi městem a vesnicí i mezi jednotlivým soudy, naprosto zásadní je však nezbytnost autoritativního soudce. Míra zapojení dítěte do sporu a využití participačních práv přímo souvisí s mírou ingerence státu navzdory faktu, že zkorumpovaných odpovědí jsou schopny už i tříleté děti. Závěrem se diskutující shodli na nezbytnosti společného postupu, neustálého vzdělávání a aktivní odpovědnosti všech zainteresovaných odborníků (podrobná zpráva viz odkaz).

Pokračovat ve čtení
15. 04. 2018

Daniela Kovářová napsala pro odborný časopis Právo a rodina článek nazvaný Co natropí špatný soudce a špatný advokát? Článek dne 11. dubna 2018 převzal server Neviditelný pes a je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení