• +420 602 414 550

Advokacie

Máte problémy v rodině? Chcete se rozvést? Nemůžete se shodnout s manželem, s partnerem, s rodinným příslušníkem? Pak jsem tu právě pro vás.

Co nabízím: Poskytuji konzultace v oblasti práva rodiny v sídle kanceláře v Praze, v Plzni či na místě dohodnutém s klientem. Obsahem konzultace je právní i psychologický rozbor stávající situace klienta, pravděpodobnostní právní vývoj situace a varianty možných dalších kroků. Po domluvě připravím pro klienty písemné podklady, podání a smlouvy. Pro zájemce o nadstavbové služby poskytuji psychoterapeutickou podporu a koučink. Preferuji mimosoudní řešení rodinných sporů. Vzdálenějším klientům zpracuji písemně rozbor situace či právní analýzu. Jsem členskou Unie rodinných advokátů a Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců. Vím, co je pro soud podstatné, na co se vás soudce zeptá a jak bude soudní jednání probíhat.

Kolik zaplatíte: Klientům účtuji hodinovou smluvní odměnu ve výši 3800 Kč za hodinu. Klient zaplatí v hotovosti po skončení konzultace. Výjimečně v předem dohodnutých případech u opakujících se konzultací je možná platba na fakturu, hodinová sazba je konečná včetně DPH. Akutní krizovou pomoc poskytuji zdarma.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Příslušným orgánem pro řešení spotřebitelských sporů klienta a advokáta je Česká advokátní komora (viz www.cak.cz), u níž klient najde také návrh na zahájení řízení.

Co dále nabízím: 

  • lektorskou a přednáškovou činnost v oborech práva rodiny a dědického práva, advokátní etiky, odměny advokáta, rétoriky a veřejného vystupování
  • moderování odborných právnických setkání, konferencí, sympozií apod.
  • diskuse a workshopy zaměřené na rodinné a partnerské vztahy, konflikty a jejich právní řešení