• +420 602 414 550

Životopis JUDr. Daniely Kovářové


JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová

(narozena 17. listopadu 1964 v Ostravě)

Advokátka, spisovatelka, předsedkyně redakční rady odborného časopisu Rodinné listy, prezidentka Unie rodinných advokátů, vysokoškolská učitelka. Její specializací jsou vztahy.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) složila advokátní zkoušky a od roku 1990 provozovala advokátní praxi v Plzni, zaměřenou na rodinné právo, trestní právo a smluvní agendu. Od roku 1997 se začala angažovat v orgánech České advokátní komory, v Sekci pro advokátní tarif a v představenstvu ČAK.V letech 2005 až 2008 působila jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK. Od roku 2008 do roku 2011 byla ředitelkou Justiční akademie, vzdělávací instituce pro soudce, státní zástupce a další zaměstnance justice.

Od května 2009 do července 2010 byla ministryní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera a po část tohoto období také předsedkyně Legislativní rady vlády. V březnu 2011 otevřela v Praze advokátní kancelář specializovanou na právo rodiny. Od roku 2012 vede časopis Rodinné listy. Počátkem roku 2018 založila Unii rodinných advokátů a stala se její první prezidentkou. Je držitelkou ocenění Právník roku 2016 pro obor rodinné právo.

Přednáší problematiku advokátního tarifu, práva rodiny a dědického práva.  V letech 2012-2018 vyučovala právo na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Od roku 2017 vyučuje mediaci v Ústavu práva a právní vědy. Je zkušební komisařkou pro advokátní zkoušky a zkoušky z mediace. Publikuje odborné články z právní problematiky, komentáře a fejetony v odborných periodicích a v denním tisku. Je autorkou publikací Rodina a výživné, Vyživovací povinnost po rekodifikaci a Dědění podle nového občanského zákoníku aspoluautorsky přispěla do knihy Vzory podání a smluv s vysvětlivkami. Je spoluautorkou komentářů Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení soudní, Odměna advokáta a Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva a nakladatelstvím Havlíček Brain Team spolupořádala celostátní právnická setkání Pražský právnický podzim a Pražské právnické jaro. Vydala také osmnáct beletristických knih a v letech 2013-2018 byla tiskovou mluvčí Obce spisovatelů. Od října 2018 úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou v oblasti vzdělávání advokátů.

Daniela Kovářová je vdaná a s manželem, dvěma dospělými dětmi a psy žije ve Štěnovicích u Plzně.