• +420 602 414 550

Spolupracujeme


Česká advokátní komora
www.cak.cz

Unie obhájců
www.uocr.cz

Unie rodinných advokátů
www.uracr.cz

Stálá konference českého práva
www.pravnickekonference.cz

Epravo
www.epravo.cz

Obec spisovatelů ČR
obecspisovatelu.blog.cz

Středisko západočeských spisovatelů
zaspis.webnode.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
www.vsmvv.cz

Ústav práva a právní vědy
www.ustavprava.cz

Nadace naše dítě
www.nasedite.cz

Havlíček Brain Team
www.brainteam.cz

Covid a právo
www.covidapravo.cz

Dále spolupracujeme

Ing. Markéta Francouzová
- daňové poradenství
Oldřich Navrátil
- IT

Pavel Janouškovec
- foto a webdesign