• +420 602 414 550

Aktuality

01. 01. 2024

JUDr. Daniela Kovářová je v tuto dobu stále senátorkou za obvod č. 7 Plzeň - město. Tvorba legislativy a činnost zákonodárce jí nedovoluje věnovat se plně poskytování právních služeb, proto žádá klienty a zájemce o právní pomoc, aby se v případě potřeby obraceli na kolegy z Unie rodinných advokátů (informace viz www.uracr.cz).

23. 12. 2022

Daniela Kovářová přeje svým kolegům, klientům, spolupracovníkům i veřejnosti klidné svátky a co nejméně sporů v roce 2023!

01. 11. 2022

Daniela Kovářová omezuje poskytování právních služeb s ohledem na své zvolení do senátu. Klienti a zájemci právní pomoc nechť kontaktují jiné kolegy. Vyhledávat mohou například mezi členy Unie rodinných advokátů. Seznam členů unie s kontakty zde: 

Pokračovat ve čtení
02. 10. 2022

Daniela Kovářová byla v letošních senátních volbách zvolena do Senátu za obvod č. 7 (Plzeň - město). Tato skutečnost se docela jistě dotkne její advokátní praxe. 

16. 09. 2022

Práva není málo, naopak hodně. A je třeba spíš škrtat, než vytvářet nové. Tato myšlenka je obsahem komentáře Daniely Kovářové Dost bylo práva.

Pokračovat ve čtení
05. 09. 2022

O tom, co v praxi způsobují právní byrokracie a buzerace, napsala Daniela Kovářová pro Neviditelného psa.

Pokračovat ve čtení
15. 08. 2022

Daniela Kovářová poskytla Epravu rozhovor o své kandidatuře a o pohledu na život a na právo. Celý záznam najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
02. 07. 2022

Daniela Kovářová přeje svým klientům, kolegům a spolupracovníkům příjemnou dovolenou a těší se na spolupráci a setkání po jejím úspěšném absolvování.

23. 06. 2022

Daniela Kovářová poskytla rozhovor o všem možném publicistovi PhDr. Milanu Mundierovi. Plný text rozhovoru zde:

Pokračovat ve čtení
14. 05. 2022

Judikatura práva rodiny - to je název další odborné publikace advokátky Daniely Kovářové a Karla Havlíčka, kterou vydala Stálá konference českého práva. Publikaci pokřtili členové Unie rodinných advokátů na své členské schůzi konané dne 11. května 2022 a je možno si ji objednat například zde:

Pokračovat ve čtení
25. 04. 2022

Server Neviditelný pes dnes uveřejnil zamyšlení Daniely Kovářové Mysli na smrt už dnes o potřebě zavčas sepsat závěť a myslet na poslední pořízení.

Pokračovat ve čtení
14. 04. 2022

Daniela Kovářová v minulých dnech ohlásila úmysl kandidovat v letošních senátních volbách do Senátu za obvod č. 7 (Plzeň - město). Z tohoto důvodu lehce omezuje poskytování právních služeb. Individuální konzultace jsou pochopitelně možné po předchozí domluvě a stávající aktivity zůstávají jejím oznámením nedotčeny. Senátní volby letos proběhnou spolu s komunálními volbami ve dnech 23.-24. 9. 2022. Bližší informace o senátních a volebních aktivitách Daniely Kovářové mohou zájemci najít na www.daniela2022.cz.

03. 03. 2022

Kapesní rady pro akutní válečnou a jinou krizi

Děsí vás světové dění? Buší vám srdce? Bojíte se budoucnosti? Ztrácíte jistotu a pocit, že máte život ve svých rukou? Nejste sami! Vaše pocity jsou v dnešní době pochopitelné. Můžete vyzkoušet některou z našich vlídných rad a doporučení, které vytvořila Unie rodinných advokátů. Je-li vám některá aktivita odporná, přeskočte ji. Vyzkoušejte jednu, dvě nebo postupně všechny:

1.     Vypněte televizi, počítače, mobilní telefony, rádio. Přestaňte sledovat válečné zprávy.

2.     Zavřete oči a zhluboka dýchejte. 20x se pomalu nadechněte a vydechněte.

3.     Běžte se ven projít – se psem, s dětmi či sami, do lesa, do parku, kolem bloku.

4.     Čichejte k věcem – k hlíně, ke koření, k ovoci, k pečivu, k vypranému prádlu, ke květině, ke kůře stromu! Pomalu a dlouze přitom dýchejte.

5.     Pohlaďte kočku, psa, dítě, samet, vlněný svetr, korálky, hřebíky... Zavřete oči a vnímejte v prstech strukturu věci, vlasu, kůže, předmětu, materiálu.

6.     Uvařte si čaj, nalijte si do sklenice vodu s citrónem a pomalu pijte. Vychutnávejte si každý doušek. Vnímejte, jak tekutina cestuje vaším tělem.

7.     Vrhněte se na ruční práce: ukliďte byt, zameťte verandu, upečte koláč, nasekejte dřevo, vyvrtejte díru, háčkujte, drhejte, pleťte, přibijte hřebík, poražte strom.

8.     Sportujte – jděte si zaběhat, zacvičit, zatančit, udělejte 50 dřepů nebo 20 sklapovaček, ujeďte na kole 20 kilometrů, běžte si zaplavat. Zatancujte si sami.

9.     Pusťte si svou oblíbenou skupinu nebo zpěváka a hlasitě zpívejte s nimi.

10. Jděte do kina, do divadla, na koncert, pusťte si romantický nebo akční film, pohádku, detektivku nebo krimipříběh s dobrým koncem.

Bonus navíc: Nemůžete usnout? Uvařte si bylinkový čaj, vypijte ho v klidu, vyvětrejte ložnici, zhasněte, ležte v klidu a jen odpočívejte. Tělo odpočinek uvítá, i když budete vzhůru.

Cokoliv z výše uvedeného opakujte podle potřeby. Opakujte vše, co vám pomáhá.

Nepomohlo vůbec nic? Zkuste se obrátit na odborníky, kontakty například zde.

Krizovou pomoc poskytují i někteří rodinní advokáti. Kontakt na členy naší unie najdete zde.

 

Nemusíte být s krizí sami! Jsme tu pro vás! Od toho jsme tady ?


28. 02. 2022

Akutní krizová pomoc

Aktuální politická situace přináší řadu krizí. Nezůstávejte s nimi sami. Jsme tu pro vás. V akutních případech volejte (602 414 550) - krizovou pomoc poskytuji zdarma.

1. Linka psychologické pomoci tel. 116 123 (nepřetržitě)
2. Pražská linka důvěry: tel. 222 580 697 (nepřetržitě)
3. Krizové centrum Riaps: tel. 222 586 768 (nepřetržitě)
4. Linka bezpečí pro děti a mládež do 26 let: tel. 116 111 (zdarma a nepřetržitě)
5. Rodičovská linka: tel. 602 021 021, mail: pomoc@rodicovskalinka, www.rodicovksalinka.cz
6. Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem kriminality a domácího násilí): tel. 116 006 (nepřetržitě)
7. Dona linka - pomoc obětem domácího násilí: tel. 251 511 312
8. Seznam kontaktů - členů Unie rodinných advokátů:

Pokračovat ve čtení
10. 02. 2022

Normální je se nesoudit, říká Daniela Kovářová v rozhovoru na otázky Milana Mundiera.

Pokračovat ve čtení
13. 01. 2022

Daniela Kovářová dnes celý den moderovala konferenci o domácím násilí pořádanou Českou advokátní komorou a Justiční akademií v Justičním areálu na Míčánkách. Konference se osobně zúčastnilo osm desítek advokátů a soudců a dalších stovka přednesy účastníků sledovala online. Záznam z jednotlivých vystoupení přinesl  v podrobném článku Advokátní deník:

Pokračovat ve čtení
18. 12. 2021

Advokátní kancelář JUDr. Daniely Kovářové přeje svým klientům, kolegům a spolupracovníkům klidné svátky a těší se na spolupráci a setkání v roce 222.

07. 12. 2021

Daniela Kovářová přednesla dne 1. prosince 2021 na Právnické fakultě UK příspěvek nazvaný Klady a zápory ženské emancipace. Vystoupení bylo součástí mezinárodní konference nazvané Proměny právního postavení ženy v průběhu historie. Vystoupení obsahovalo tyto myšlenky a úvahy:

"Před nedávnem jsem zachytila zprávu historiků o převratném zjištění týkajícím se pravěkých žen: v době kamenné nebyly ženy jen strážkyněmi ohně a nevěnovaly jen sběru lesních plodin, ale bojovaly a lovily vedle mužů a s nimi. Tato zjištění přinesla odhalení koster žen pochovaných i se svými loveckými potřebami a zbraněmi. Zdá se tedy, že jsme nuceni přehodnotit svůj pohled na pravěké společenství, v němž ženy spolupracovaly a kooperovaly s muži a vykonávaly stejné úkoly jako oni.

Osobně soudím, že jako žena žiji v nejlepší době a na nejlepším místě tohoto světa. I dnes ještě postačí posunout se pár tisíc kilometrů, abychom našli místa, v nichž je žena stále méně než muž a v nichž si o českém právním postavení smí nechat jenom zdát. Nicméně v tomto zamyšlení mě bude zajímat zejména situace české ženy, a tak se ze zahraničí vraťme zase zpět, k nám domů. Koneckonců právě naše země by mohla sloužit mnohým jiným jako vzor. Vždyť právě na našem území od 6. března 1920 platil zákon č. 121/1920 SB., Ústavní listina Československé republiky, jejíž ustanovení § 106 uzákonilo rovnost žen s muži. Jenomže zavést právní rovnost je jedna věc, ale přesvědčit společnost, aby se podle zákona chovala, je věc jiná, a jak se ukázalo, mnohem složitější. Na rovnost společenskou si ženy musely počkat ještě mnoho desetiletí. Navzdory právní rovnosti měly ženy v našich zemích velmi omezený přístup k mnohým povoláním.

Právní postavení ženy je pevně spojeno s postavení společenským a se společenským vývojem vůbec. Feministické hnutí rozděluje teorie na jednotlivá historická období. V první polovině 20. stole a v období první feministické vlny navzdory právní rovnosti byla svatba stále hlavním životním posláním ženy, předmanželský sex probíhal jen mezi nižšími vrstvami, a těhotenství svobodnou ženu stigmatizovalo, protože mimo manželství se rodilo jen 12 % dětí. Rozvod uzákoněn v roce 1918, rozvádělo se však jen 1 % manželství.

Na postavení ženy měla zásadní vliv druhá světová válka, která odvedla muže na frontu a jejich místa zaujaly ženy. Předpokládalo se, že se po válce opět vrátí do domácnosti, nicméně ženy v zaměstnání již zůstaly a ukázaly mužům, že mnohá povolání zvládnou vykonávat stejně dobře jako oni. Od 60. let minulého století do jeho konce charakterizuje v českých zemích zavedení majetkového manželského společenství, akceptace svobodných matek, hormonální antikoncepce a v jejím důsledku ženská sexuální revoluce. To vše spolu se společenskými změnami způsobilo růst zaměstnanosti a vzdělanosti žen. Z tohoto zlatého věku feminismu také pochází Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Po roce 2000 se postavení ženy začíná proměňovat, což plasticky ilustruje vývoj ve společnosti. Polovina mužů nemá zájem se ženit. Třetina populace žije single, polovina partnerů v nesezdaném soužití. Rozpadá se každé druhé manželství a dvě ze tří nesezdaných partnerství. Po rozchodu se většina rodičů střídá v péči o děti. Platí zákon o náhradním výživném, zákaz diskriminace přechází v pozitivní diskriminaci a kvóty pro ženy. Třetí vlna feminismu se zaměřuje na sexuální orientaci, genderovou identitu, intersexualitu a LGBT.

Naskýtá se otázka, jak dál. O kladech feministického hnutí netřeba pochybovat – všechny ženy je vidí na každém kroku, mohou srovnávat při čtení knih, při sledování filmů, při rozhovorech se svými matkami, babičkami, při cestách do neevropského neamerického zahraničí. Na druhé straně by bylo zjednodušením dívat se na minulost jen jako na dobu velkého útlaku žen. Podíváme-li se do historie, vidíme přece i ženu uctívanou (například madonu s dítětem), ženu mnohokrát opěvovanou (v díle umělců malířských, sochařských, hudebních, literárních či filmových), ženu vlivnou i svůj vliv uplatňující. Ženy možná neměly volební právo a právně zakotvenou rovnost, ale dovedly užívat své zbraně, jimiž ovládaly muže.

Dnešní doba je dobou žen – i v naší zemi stály a stojí ženy v čele Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, centrálních úřadů či ministerstev. Například v justici působí 60 % žen, a tedy spíše muži by byli oprávněni požadovat pro sebe kvóty. Ženy dnes zjevně vítězí na všech frontách – stačí se podívat na filmovou tvorbu a hrdinky, které se v práci, v diskusích i v boji vyrovnají mužům (jako Ms. & Mrs. Smith) nebo je dokonce hravě předčí (jako např. Wonder Woman, Black Widow, Rudá volavka nebo Vetřelci).

Jsem advokátkou přes 30 let a posledních 10 let se věnuji rodinnému právu a vztahové terapii. Mou kanceláří za to období prošlo více než 7000 klientů. Každý den vyslechnu nářky a stížnosti mnoha žen v různém věku, ekonomické i sociální situaci. Svěřují se mi ženy příbuzné, mé kamarádky, kolegyně, ředitelky, manažerky, ženy mladé, starší, důchodkyně. Z této obrovské množiny žen tak mohu zprostředkovat zápory dnešní situace a důsledky tří feministických vln. Jaké jsou nejčastější stížnosti, smutky, povzdechy a nespokojenosti?

První skupina se týká péče o děti. Dříve byly děti doménou žen, což mělo praktický význam při rozvodu či rozpadu vztahu. Ženy takřka výlučně o děti pečovaly, rozhodovaly o nich a muži do výchovy dětí zasahovali minimálně. Časy se změnily a dnes je to jiné. Ženy dovolily mužům pečovat o děti od útlého věku, ba dokonce to od mužů očekávají. Pokud se ovšem vztah rozpadne, což je varianta spíše pravidelná než výjimečná, ta tam je bývalá mateřská autonomie, což ženám komplikuje péči, zejména když se s muži nerozejdou v dobrém. Mnohé ženy by se jako kdysi přály o dětech rozhodovat samy, podobně jako o svém těle. Právo na potrat byl velkým výdobytkem druhé vlny feminismus. A dnes se muži hlásí o své právo poskytovat i k němu jako otci souhlas.

Druhá skupina povzdechu se týká majetku. Ačkoliv společné jmění manželů zaručuje ženám právo na vypořádací podíl ve výši stejné poloviny, řada žen namísto vyjednávání volí nárokový přístup, což v mužích vzbuzuje odpor a snahu majetek odklánět tak, aby na něj žena nedosáhla. A to hovoříme o manželských svazcích. Protože polovina žen žije v nesezdaném soužití, v němž neplyne ženám žádné právo na majetek, rozpadem vztahu odchází žena od muže bez sebemenšího zabezpečení. Má-li děti, pak bývá majetek v jeho výlučném vlastnictví, zatímco na ni žádný zákon nepamatuje, ba dokonce po něm ani nedědí.

Třetí skupina negativ se týká pracovních vztahů. Ženy se dnes chtějí v práci vyrovnat mužům, a tak často volí mužné způsoby chování, jednání a mužské strategie. Muži se pak k nim chovají jako k mužům a soupeřům, což mnohé ženy úkorně nesou, protože touží po tom, aby s nimi okolí zacházelo jako se ženami. Mnozí mužové rovnoprávnost a emancipaci chápou absolutně: Chtěla jsi rovnost, tak po mně nic nechtěj a udělej si to tedy sama.

Čtvrtý problém je problém vztahový. Od konvencí osvobozená sebevědomá žena vyžaduje rovná práva v domácnosti a odmítá diplomacii jako nepotřebnou, ba dokonce škodlivou historickou přítěž. Ráda by vedle sebe měla stejně sebevědomého muže, ale takoví velmi často feministickou ženu opouštějí a hledají k sobě vlídnou bytost, která jim doma nebude velet. A tak na sklonku života mnohé silné a výkonné ženy zůstávají samy. Změněnou situaci dobře vystihly seznamovací agentury, které se za tučné obnos specializují na hledání partnerů pro silné, finančně zajištěné, sebevědomé starší ženy. A to necháváme stranou biologickou stránku a neustálý posun věku početí i nárůst žen, které se rozhodnou si dítě pořídit samy, bez partnera.

Přesvědčili jsme ženy, že mohou být, čím se jim zachce. Ale neřekli jsme jim říct, že každou svou volbou něco ztratí a nikdy a nikde nemohou mít všechno. Emancipace přinesla ženám neuvěřitelné věci. Je na čase mluvit nejen o jejích kladech, ale i o záporech.

Současnou situaci podporuje aktuální právní úprava, konkrétně ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož má každý právo hledat a nacházet vlastní štěstí. Otázka zní, oč usilují dnešní ženy, kam jdou a o čem vlastně v noci sní. Jistě je právem každé ženy zvolit si cíl, styl života i nástroje k jeho dosažení. Jenomže podobně jako ve všem ostatním v životě, jakmile člověk odstraní jeden problém, okamžitě se objeví další. Dnešní žena má naprostou svobodu, ale chce-li se například vdát, často jí chybí společenský tlak, který by muže přiměl vstoupit do manželství. Veřejný prostor je velmi často zaplněn spíše bojovými prohlášeními proti mužům, jako kdyby podstatou života lidského byl mužsko-ženský boj. V boji za vyššími tresty pro sexuální predátory a ochranu žen proti domácímu násilí zapomínáme, že podstatou společnosti není boj, ale vztahy a přežití lidstva. O vztahy naopak pečovat úplně zapomínáme. Jako kdyby ve společnosti bylo nejdůležitější právo a jeho vynucování. Jenomže lidé se nechovají podle práva, protože (s výjimkou právníků) nikdy nečetli jeho znění. Lidé se chovají tak, jak to vidí u ostatních.

Tak se pojďme vrátit na úvod mého vystoupení a pečovat o mezilidské vztahy. Fungují na principu vzájemného zrcadlení – jak se já chovám k tobě, tak se ty přece chováš ke mně. Rovnost není stejnost a muži a ženy by spolu neměli bojovat, ale spolupracovat a kooperovat. Možná se dnešními snahami a emancipací vracíme na začátek – ke spolupráci dvou bytostí, které se nezbytně potřebují na tomto světě. V době kamenné, ve středověku, ale i včera, dnes a zítra."

Pozn: statistická data obsahovala power-pointová prezentace.

 

03. 11. 2021

Bezplatná Koroporadna Unie rodinných advokátů vznikla v březnu 2020 a do současné doby zodpověděla 15 000 e-mailových dotazů z rodinné problematiky a telefonicky pomohla 10.000 klientů.

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu krizového stavu a po celou dobu probíhající pandemie. „Každá vlna byla jiná a v každém období pandemie se objevovaly jiné dotazy,“ vysvětluje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny loni v březnu iniciovala. „V první vlně se na nás lidé nejčastěji obraceli kvůli péči o děti. V druhé vlně dotazy směřovaly do hygienické a zdravotní oblasti. Pak následovala problematika finanční a psychologická. A v celém letošním roce dominuje očkování. V létě si naši klienti trochu oddechli, zato v současné době se přidávají rostoucí náklady domácností a nejistota z budoucnosti.“

Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ říká Kovářová a dodává. „Kde dohoda není možná, jsou naopak spory mnohem ostřejší než dřív.“

Její slova potvrzuje psycholožka Koroporadny Mgr. Kateřina Halfarová: „Spory vykazují enormní emoční a hodnotové zatížení. Takové spory vypadají neřešitelně. Lidé říkají: Nepřeju si, nechci, nikdy! Pandemie odkryla silná i slabá místa, emocí je mnohem více než dřív.“

 

Statistika Koroporadny ukazuje na následující dělení dotazů:

-         30 % péče o děti a styk s dětmi;

-         30 % testování a očkování, roušky (z toho polovina dotazů se týká dětí a školní výuky);

-         20 % výživné a jeho úprava v závislosti na poklesu příjmů rodičů;

-         10 % ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy;

-         10 % jiné oblasti (podnikání, senioři).

Do činnosti Koroporadny se během 20 měsíců zapojilo 70 odborníků, zejména advokátů, soudců, psychologů, zdravotníků, ekonomů, terapeutů a dalších profesí. Všichni po pracovali zdarma. „Naší aktivitou jsme chtěli ukázat, že nikdo se svými problémy nemusí být sám,“ říká krizová terapeutka Mgr. Kamila Bobysudová. „Nebojte se na nás obrátit,“ dodává Kovářová. „Nejen v krizích, ale i v běžném období těm nejpotřebnějším pomáhá řada advokátů zdarma nebo skoro zadarmo. Ani ten, kdo si advokáta nemůže dovolit, nezůstane bez pomoci. Pro tyto situace je tu Česká advokátní komora s institutem bezplatné právní pomoci,“ uzavírá Kovářová.

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků uveřejňujeme zde. Děkujeme České advokátní komoře, která naše zprávy přebírala a uveřejňovala v Advokátním deníku. Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací po celou dobu nouzového i pandemického stavu.


30. 10. 2021

Daniela Kovářová nově nabízí zájemcům svou novou přednášku či besedu nazvanou Vztahy, vztahy a zase vztahy. Přednáška trvá 45 až 60 minut, s následnou besedou s posluchači 90 minut a doprovází ji power-pointová prezentace. Advokátka a spisovatelka s touto nově postavenou besedou založenou na své nové knize Vztahy (7+1 osudových omylů) nyní zahajuje turné po České republice. Hovoří v í o chybách a omylech v mezilidských vztazích, kvůli nimž jsou naše vztahy neúspěšné. Nabízí také rady a doporučení, jak se chybám vyhnout. Zájemci o konání besedy (v knihovně, v podnicích, ve školách či na obecních úřadech apod.) mohou Danielu Kovářovou kontaktovat telefonicky nebo mailem na kovarova@akkovarova.cz.

27. 10. 2021

Moderátor Aleš Cibulka si včerejšího dne hodinu na Českém rozhlase Dvojka povídal s Danielou Kovářovou o její nové knize Vztahy (7+1 osudových omylů). Probírali rodinu, společnost, mezilidské vztahy, chyby, omyly a předsudky. Celý rozhovor si lze poslechnout nebo přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
24. 10. 2021

Daniela Kovářová poskytla rozhovor internetové televizi XTV o covidu, rodině a vztazích ve společnosti. Záznam rozhovoru s moderátorkou Štěpánkou Duchkovou lze najít zde:

Pokračovat ve čtení
05. 10. 2021

Daniela Kovářová poskytla obsáhlý rozhovor serveru Expres o právu, vztazích mezi muži a ženami, obětech domácího násilí a rozdílech mezi městy a vesnicemi.

Pokračovat ve čtení
27. 09. 2021

Advokátní deník přinesl první informaci o nové knize Daniely Kovářové Vztahy (7+1 osudových omylů). Čerpá v ní ze svých mnohaletých zkušeností rodinné advokátky.

Pokračovat ve čtení
25. 09. 2021

Daniela Kovářová dnes na knižním veletrhu Svět knihy za přítomnosti známého psychiatra Radkina Honzáka představila svou novou knihu "Vztahy (7+1 osudových omylů). Knihu nabízejí všichni dobří knižní prodejci a objednat si ji lze například zde:

Pokračovat ve čtení
22. 09. 2021

Skupina Covid a právo bodovala u Ministerstva zdravotnictví. Daniela Kovářová se v pondělí sešla s ministrem Adamem Vojtěchem a dohodla spolupráci na krizové legislativě.

Pokračovat ve čtení
17. 09. 2021

Jste z Karlovarska? Přijeďte se ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 17 hodin podívat do Městské knihovny v Ostrově. Daniela Kovářová tam bude mít humorně pojatou přednášku o rodinných vztazích nazvanou Jak umučit potomka aneb rodinné právo pro začátečníky.

Pokračovat ve čtení
08. 09. 2021

Zákony mají být jednoduché a musí platit pro všechny. Proto vznikla skupina Covid a právo, jejíž zakladatelkou a mluvčí je Daniela Kovářová. 

Pokračovat ve čtení
06. 09. 2021

Moderátor Petr Kubelík pozval Danielu Kovářovou do Žebírkova. Povídali si o právu, o životě, o rodině i o psaní knih.

Pokračovat ve čtení
26. 08. 2021

Daniela Kovářová se na pozvání Info.cz zúčastnila natáčení podcastu s kolegyněmi Lucií Hrdou a Šárkou Tláškovou. Poslechněte si, o čem si povídali.

Pokračovat ve čtení
24. 08. 2021

"Co jsme to provedli právu?" je název zamyšlení advokátky Daniely Kovářové psaný pro Advokátní deník. Smutné čtení, ale pro právníka nezbytné.

Pokračovat ve čtení
15. 08. 2021

Nesezdané soužití přináší ženám problematickou situaci, zejména pokud mají děti. Právo totiž takové soužití vůbec neupravuje, vůči druhému žádné nároky nevznikají. Daniela Kovářová doporučuje volit manželství a informovat se o důsledcích života v partnerském vztahu.

Pokračovat ve čtení
06. 07. 2021

Daniela Kovářová přeje svým kolegům, spolupracovníkům i klientům příjemné léto bez rodinných problémů a těší se s vámi na setkání zase v září. 

25. 06. 2021

Unie rodinných advokátů nabízí bezplatnou právní pomoc postiženým moravským občanům (pište na koroporadna@uracr.cz) a vyzývá své členy a advokátní kolegy, aby také pomohli postiženým občanům a obcím. Příspěvek 20.000 posíláme sem:

Pokračovat ve čtení
23. 06. 2021

Největší frustrace v advokacii? Emoce, přetížení, syndrom vyhoření, hranice, vztahy s klienty, komplikovaní klienti a neprofesionální kolegové. Příklady, rady, doporučení. To a mnohé další najdete v nové knize Daniely Kovářové pro začínající advokáty "Advokát a jeho klient". Rozhovor o knize pro Advokátní deník poskytla autorka zde:

Pokračovat ve čtení
16. 06. 2021

Daniela Kovářová se zúčastnila online debaty o právní gramotnosti, pořádané dnes dopoledne Advokátní kanceláří Arrows za účasti JUDr. Kateřiny Valachové, JUDr. Františka Korbela, JUDr. Pavla Staňka, Mgr. Vojtěcha Suchardy a RNDr. Daniela Mazura. Záznam z debaty najdete zde:

Pokračovat ve čtení
10. 06. 2021

Advokát a jeho klient - to je název další odborné knihy Daniely Kovářové, určené pro začínající a mladé advokáty, která právě vychází v nakladatelství Wolters Kluwer. Včerejšího dne knihu slavnostně přivítal předseda ČAK Vladimír Jirousek. Zájemci si ji mohou v tištěné i v elektronické podobě objednat zde:

Pokračovat ve čtení
21. 05. 2021

Daniela Kovářová poskytla rozhovor prof. Martinu Kovářovi v Rádiu Zet. Mluvila o právu, o Koroporadně a o pandemii.

Pokračovat ve čtení
18. 05. 2021

Bezplatná Koroporadna končí po 14 měsících svou činnost. Za tuto dobu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 10 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu krizového stavu. Fungovala přesně čtrnáct měsíců. „Pandemie obecně rodiny stmelila, a to zejména ty funkční. Na Koroporadnu se obracely dvě skupiny tazatelů: do nekonfliktní skupiny patřili vyplašení lidé, kteří v průběhu jednotlivých vln potřebovali uklidnit a dostat jasné odpovědi,“ vysvětluje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny loni v březnu iniciovala. „Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ říká Kovářová.

Statistika Koroporadny ukazuje, že nejvíce dotazů směřovalo:

-         ze 40 % na děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;

-         z 25 % na testování, očkování, roušky a respirátory;

-         z 20 % na ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy;

-         a z 15 % na zrušení objednávek a vracení záloh a plateb; kompenzační bonusy a náhrada škody z nouzového stavu, podnikatelé a otevírání provozoven.

Tazatele nejčastěji zajímalo, zda má druhý rodič právo na dítě i v nouzovém stavu, jestli je očkování a testování povinné a jak se proti tomu bránit. Zazněly však i paradoxní dotazy, zda mají lidé doma nosit roušku, zda mohou dát dětem pusu, případně, zda se mohu se nakazit od psa. Rodiče se také ptali, jak pobírat plat i ošetřovné,” doplňuje Kovářová.

Co lze očekávat nyní?

V následujících týdnech i měsících se pravděpodobně zvýší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů. Poroste počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání, dojde k přeskupení majetku a hodnot. V běžné agendě očekáváme mimo jiné nárůst závětí a pořízení pro případ smrti. Lidé budou potřebovat pomoci také s posttraumatickou stresovou poruchou.

Odborníci doporučují lidem nespěchat a neukvapovat se, promyslet změny a přistupovat k nim až po několika týdnech. Je potřeba se připravit na další podobné krizové stavy, posilovat imunitu a psychickou odolnost, pečovat o vztahy a obklopit se blízkými. „V každé vlně dominují jiné problémy,“ sděluje své zkušenosti Daniela Kovářová. „V první vlně převažovaly děti, ve druhé hygiena a ošetřovné, ve třetí finance. V závěru jsme dostávali dotazy na testy a očkování a poskytovali krizovou intervenci těm, kteří už nebyli schopni omezení a život v nouzovém stavu unést.“ Terapeutka Kamila Bobysudová k tomu optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje. Jsme tu pro vás – nebuďte sami, ozvěte se.

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků uveřejňujeme zde. Děkujeme České advokátní komoře, která část odpovědí přebírala a uveřejňovala v Advokátním deníku. Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací po celou dobu nouzového stavu.


15. 05. 2021

Deník MFDnes uveřejnil dnes komentář Daniely Kovářové pod názvem "Názory, které prý urážejí". Komentář v rozšířené podobě autorka vyvěsila také na svůj blog:

Pokračovat ve čtení
02. 04. 2021

Daniela Kovářová dne 24. 3. 2021 podepsala Memorandum multioborové odborné veřejnosti, které podporuje přijetí návrhu obsaženého ve sněmovním tisku č. 899/0. Návrh ruší povinné opatrovnické řízení před rozvodem pro rodiče, kteří jsou schopni se dohodnout a uzavřít písemnou dohodu o majetku, bydlení a dětech. Přijetím tohoto návrhu budou moci sezdaní rodiče rozhodnout bez nutnosti soudu o porozvodové péči o děti, což je zrovnoprávní s rodiči nesezdanými.

Poslanecká sněmovna bude o návrhu jednat 24. května 2021.

Pokračovat ve čtení
17. 03. 2021

Jak rodiny prožívají lockdown? Kupodivu poslouchají naše rady, říká Daniela Kovářová v rozhovoru, který poskytla Idnes a Elen Černé. 

Pokračovat ve čtení
16. 03. 2021

Zdraví, nebo právo? To je téma pro zamyšlení, které v sobotu 13. 3. 2021 přinesl tištěný deník MF Dnes. Komentář následně převzal server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
22. 02. 2021

Daniela Kovářová vedla s kolegyní advokátkou Mgr. Janou Pattynovou v Kolektifu debatu o právu a o spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení
22. 02. 2021

Kam se poděl prezident? Současná oprávnění prezidenta republiky v ústavní krizi se stalo námětem komentáře Daniely Kovářové, který v sobotu vyšel v MFDnes a následně jej převzal Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
16. 02. 2021

Advokátní kancelář JUDr. Daniely Kovářové slaví 10 let

V těchto únorových dnech slaví desetileté výročí existence své specializované kanceláře známá pražská rodinná advokátka JUDr. Daniela Kovářová. "Po svém působení na ministerstvu a řízení Justiční akademie jsem se v roce 2011 vrátila do advokacie a od začátku jsem se rozhodla zaměřit se na rodinné problémy rodiny, manželů, dětí a vypořádání společného jmění," říká zakladatelka kanceláře Daniela Kovářová. "Šlo tehdy o neoblíbenou agendu, které se většina mých kolegů kvůli emocím vyhýbala. Rodinné problémy ovšem zasahují každého velmi citelně, proto jsem se rozhodla zaměřit se právě na ně. Tento krok se ukázal jako správný, řada kolegů mě od té doby následovala a nyní se už mnoho advokátů cíleně specializuje právě na rodinné právo."

Kancelář původně sídlila v Bolzanově ulici vedle pražského Hlavního nádraží, po dvou letech se přestěhovala na Vinohrady a od roku 2018 sídlí na Smíchově. "Během uplynulých deseti let jsme s kolegyněmi obsloužily kolem dvou tisíců klientů. Jsem ráda, že se mi celou dobu daří přesvědčovat klienty o výhodách nesporného řešení rodinných sporů," říká Daniela Kovářová, která v roce 2018 založila Unii rodinných advokátů a dnes se zaměřuje na konzultace a nastavení strategií. Kancelář spolupracuje s řadou rodinných advokátů, jejichž agendy se stále rozrůstají, s psychology, mediátory, znalci a dalšími odborníky profesně se věnujícími problematice rodiny.

"Uplynulých deset let s rodinnými klienty mě velmi naplnilo a poučilo," tvrdí Kovářová, která o rodinných problémech také píše a přednáší a v advokacii je od roku 1990, do roku 2008 však působila v Plzni. "Kdyby nebylo koronavirové pandemie, uspořádala bych velkou oslavu, na které bych poděkovala všem spolupracovníkům i kolegům, kteří kanceláří během let prošli. Takto mi nezbývá než jim poděkovat aspoň touto formou ."

15. 02. 2021

Daniela Kovářová spolu s desítkami dalších kolegů odsoudila nové vyhlášení nouzového stavu vládou. Plné znění prohlášení zde:

VYJÁDŘENÍ PRÁVNICKÉ VEŘEJNOSTI K PROTIÚSTAVNĚ VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU VLÁDOU ČR

Promoce na právnické fakultě doprovází slib využívat znalosti práva k zachování rovnosti práva a spravedlivosti úsudku, na nichž spočívá blaho státu. Advokáti poté slavnostně slibují, že budou ctít právo a chránit lidská práva.

Vládou ČR vyhlášený nouzový stav dne 14. února 2021 je dle názorů většiny ústavních právníků a stejně tak Senátu PČR v rozporu s naším ústavním pořádkem. Postup vlády ČR pak nenajde oporu v gramatické ani logické metodě jeho výkladu. Po celou dobu boje proti pandemii se snažíme podporovat naše klienty v této nelehké době. Vždy jsme plně respektovali a dodržovali krizová opatření vlády ČR, a to i v situacích, kdy jsme s nimi z různých důvodů nesouhlasili. Za daných okolností však již nelze dále mlčet. Lékařům velí jejich slib a profese chránit naše občany před zákeřným virem, kterému čelíme. Právníci pak ze stejných důvodů musí chránit ústavnost, principy demokracie a dělby moci.

S ohledem na výše uvedené jsme toho názoru, že veškerá krizová opatření vlády ČR vydaná na základě nouzového stavu platného do 14. února 2021 přestala neprodloužením nouzového stavu v Poslanecké sněmovně PČR s jeho skončením platit. Na základě nově vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR dne 14. února 2021, který shledáváme s ohledem na výše uvedené protiústavním, pak nelze platně a účinně zasahovat do práv a povinností občanů a právnických osob.

S postupem vlády ČR tímto vyslovujeme důrazný nesouhlas. Demokratické principy, na kterých stojí náš právní systém, je třeba dodržovat a v maximální možné míře ctít. Uctíváme hrdiny, kteří položili život za naše svobody a možnost žít v systému, kde moc výkonná respektuje dělbu moci a nepovažuje Ústavu ČR za „cár papíru.“ Žádná mimořádná situace, kterou pandemie COVID-19 bezpochyby je, nemůže vést k pošlapání našich demokratických hodnot. Vyzýváme zároveň prezidenta ČR, aby jakožto součást moci výkonné a morální autorita státu veřejně upozornil na nezbytnost dodržování ústavních pravidel v demokratické společnosti a zahájil okamžitá jednání se všemi politickými představiteli za účelem aktivního řešení současné ústavní a hodnotové krize. V neposlední řadě se zavazujeme udělat maximum pro to, abychom ochránili občany a podnikatele České republiky, kteří by případně byli na základě nezákonného postupu vlády ČR diskriminováni, postihováni či jakkoli jinak perzekuováni. V rámci kapacit a možností našich advokátních kanceláří se jim pokusíme zajistit nezbytnou právní ochranu v těchto situacích. Pevně věříme, že svému slibu dostojí i ostatní advokáti a v této aktivitě nás podpoří.

Za níže uvedené signatáře JUDr. Daniela Kovářová  a JUDr. Zdeněk Tomíček

Arrows, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Martina Bechynská, advokátní kancelář

CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Eva Decroix, advokátka

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (právník)

JUDr. JANA ĎURICOVÁ, advokátní kancelář

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Mgr. MARKÉTA VOCHOSKA HAINDLOVÁ, advokátní kancelář

Mgr. Lucie Hallóová, advokátka

Mgr. Irena Havránková, advokátní kancelář

HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Holubová advokáti s.r.o.

AK Hrdá s.r.o.

JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

JUDr. Jaroslav Jirásek, advokát

Mgr. Patrik Jizera, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Lenka Kamišová, LL.M.

JUDr. Judita Kodlová, advokátka

JUDr. Daniela Kovářová, advokátka

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Loukotová Legal s.r.o., advokátní kancelář

MAAARS advokáti s.r.o.

JUDr. Jiří Myšák, advokát

Ronald Němec Legal s.r.o.

Mgr. TOMÁŠ NIKŠ, advokát

JUDr. Adam Rakovský, advokát

Mgr. Kateřina Říhová, advokátka

SEDLÁKOVÁ LEGAL s.r.o.

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D., advokátka

Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský

JUDr. Petr Toman, advokát

Advokátní kancelář Mgr. Michaela Vilhelmová

Mgr. Michaela Zdvihalová Lorencová, advokátka

Mgr. Martin Zídek, advokát

Zvánovec Vít (právník)

 Pokračovat ve čtení
13. 02. 2021

Daniela Kovářová spolu se svou kolegyní Janou Zwyrtek Hamplovou sepsala Manuál pro hejtmany v reakci na současnou situaci. Plné znění textu, který obsahuje kompetence a doporučení, zde: 

Pokračovat ve čtení
25. 01. 2021

Daniela Kovářová poskytla rozhovor serveru Parlamentní listy o Koroporadně a aktuální situaci. Rozhovor dnešního dne převzal Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
14. 01. 2021

Daniela Kovářová vymyslela a spustila neziskový bohulibý projekt Srdce Česka - projekt pro lidi a o nich, který mapuje a cíleně vyhledává zajímavé lidi, projekty, aktivity a místa. Projekt doprovází Faceoobk, Instagram a nyní také i webové stránky. Logo projektu navrhl plzeňský výtvarník Pavel Janouškovec.

Pokračovat ve čtení
23. 12. 2020

Advokátka Daniela Kovářová přeje svým klientům, kolegům a spolupracovníkům klidné svátky a těší se na shledanou ve zdravějších časech a v příštím, snad lepším roce 2021.

22. 12. 2020

Co se stalo se zákony, které měly lidem určovat, jak žít? Nikdo se v nich nevyzná a jsou stále složitější. Jak dál s legislativou a co by mohlo pomoci, to je obsahem komentáře psaného původně pro MF Dnes, který dnešního dne uveřejnil server Neviditelný pes:

Pokračovat ve čtení
17. 12. 2020

Po diskusích trvajících mnoho let v minulých dnech schválila Sněmovna zákon o náhradním výživném. Co si o tom myslí Daniela Kovářová, si můžete přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
11. 12. 2020

Daniela Kovářová spolu s prezidentem První pivní extraligy Ladislavem Jaklem napsala knížkou pivních konfrontací Pivar a Blondýna. Je to kniha pro milovníky piva i pro ty, co zatím s pivem váhají. Knihu je možno si objednat například zde: 

Pokračovat ve čtení
11. 12. 2020

Potřebujeme věřit v lepší časy, myslí si Daniela Kovářová, proto přemýšlí o novém projektu, který by cíleně vyhledával zajímavé lidi, hezká místa a dobré skutky. Plné znění článku, který uveřejnila Mladá fronta Dnes a posléze Neviditelný pes, najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
09. 12. 2020

Unie rodinných advokátů přeje svým kolegům, spolupracovníkům i klientům příjemné léto bez rodinných problémů a těší se s vámi na setkání zase v září. V akutních případech volejte nebo pište, jsme tu samozřejmě pro vás.

07. 12. 2020

Daniela Kovářová vydává v tomto týdnu knihu 10+1 příběhů a rad nazvaných Jak přežít krizi v rodině, kterou jsem napsala s profesorem Maxem Kašparů. Obsahuje nejčastější rodinné příběhy a jejich řešení a pražské společnosti se představí v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodin v kavárně Duše v peří, Praha 1, U půjčovny 3 (mezi Hlavním nádražím a Jindřišskou ulicí). Knihu si však můžete koupit již nyní zde: 

Pokračovat ve čtení
25. 11. 2020

Nic nepotěší autorku knihy tolik jako přívětivá recenze. Například na její novou odbornou knihu Abeceda rodinného práva, která je vhodná pro laiky i pro odborníky. Knihu si můžete objednat v papírové podobě i jako ebook. Recenzi napsala emeritní soudkyně JUDr. Hana Nová a uveřejnil ji Advokátní deník zde:

Pokračovat ve čtení
20. 11. 2020

Daniela Kovářová vydává v těchto dnech zásadní publikaci o rodině nazvanou Abeceda rodinného práva. Praktická příručka je určena pro advokáty, sociální pracovníky i veřejnost, která má zájem dovědět se základní informace o dnešním rodinné právu. Kniha je doplněna judikaturou a vzory nejčastějších podání. Zájemci si ji mohou v tištěné i v elektronické verzi objednat zde:

Pokračovat ve čtení
06. 11. 2020

Daniela Kovářová poskytla rozhovor serveru Právní prostor. O politice, o psaní, o nových knihách a o členství v Mense ČR. Plzné znění rozhovoru k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
04. 11. 2020

Optimistické provolání nazvané Nikdy se nevzdat - sedmička pro budoucnost, jehož autory jsou advokátka Daniela Kovářová a psychiatr Max Kašparů, vyšlo 2. 11. 2020 v deníku MFDnes. Následně jeho plné znění převzal server Neviditelný pes. Zájemci si je mohou přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
26. 10. 2020

Máte akutní rodinný problém? Zavolejte, pokusíme se ho vyřešit po telefonu a zdarma. Je výjimečná situace, dotazy související s nouzovým stavem řeším obratem a bez poplatku. Po telefonu, Skype nebo jinou distanční formou poskytuji také běžné právní rady. Jsem zdravá, se negativním testem na Covid. Potřebujete právní pomoc? Neváhejte a zavolejte. Funguje také Koroporadna Unie rodinných advokátů. Bližší podrobnosti zde: 

Pokračovat ve čtení
30. 09. 2020

Dvě advokátky vyzývají ke vzájemné toleranci.

Vláda vyhlásila nouzový stav. Někdo s ním souhlasí, jiný ne, mnoho lidí tleská, zatímco jiným vadí a ubližuje. Je to téma, které štěpí národ, což považujeme za horší důsledek než roušky a rušení akcí. Možná nebylo nutné přikazovat a zakazovat – slušným by stačilo doporučení, rebelové stejně neposlechnou. Doufaly jsme do poslední chvíle, že vláda svým občanům bude víc věřit. Sami se přece chceme a umíme chránit – podle situace, podle svého zdraví, podle místních podmínek a vlastního citu chráníme sebe, své děti, své rodiče a okolí. Děláme to tak celý život už celá staletí.

Vláda zvolila plošné příkazy, zákazy a omezení, které se vyhlašují snadněji než doporučení a vysvětlování. Ať si o nich myslíme cokoli, musíme s nimi nejbližší dobu žít. Jak nyní reagovat? Jak zklidnit emoce, které vidíme a slyšíme přicházet ze všech stran? Kritiky, nenávist, odmítání? Nenechme se rozdělit. Nedovolme štěpení národa na dvě nesmiřitelné části. Věřme sami sobě a udělejme pro sebe maximum možného.  

Proto v další dny:

1.   Dýchejme! V nezbytnou dobu v rouškách a po zbytek času v bezpečí, v přírodě nebo tam, kde to bude možné, bez roušek – svobodně vstřebávejme kyslík, jak to jen jde. Potřebují ho naše těla i naše duše.

2.   Chápejme se! Ať už jsme pro roušky, nebo proti nim, ať se chceme scházet, nebo souhlasíme s omezováním. Nikdo nemá patent na pravdu a urážkami se nepřesvědčíme. Se vzájemným pochopením to celé zvládneme lépe.

3.   Usmívejme se! Při každé příležitosti, i když k tomu právě moc důvodů nenajdeme. Úsměv pomáhá, protože nabíjí. Usmívejme se na sebe i v rouškách, nouzovému stavu navzdory.

4.   Přemýšlejme! Přežili jsme světové války, socialismus, kruté zimy, záplavy i horká léta, přežili jsme hospodářské krize. Tento nouzový stav přežijeme taky. Nic jiného nám ani nezbývá.

5.   Žijme! Nenechme si vzít malé drobné radosti, žijme své každodenní životy, jak to jen jde. Radujme se z maličkostí, z přátel, z práce, z aktivit, jež nám činí radost. O to vše se opírejme, když nám budou docházet síly a když se nám bude zdát, že této době nerozumíme.

Chovejme se k sobě tak, jak bychom chtěli, aby se ti druzí chovali k nám. I když spolu nesouhlasíme. Nepřipusťme, aby nás rozdělila nebo rozhádala tato doba, jakkoliv bude dlouhá. Vyhlášení nouzového stavu jsme nemohli ovlivnit, ale v našich rukách je společně ho zvládnout tak, abychom se jako občané této země nehádali. Proč cítíme nutnost to připomenout? Abychom pro samé hádky nepřehlédli jiné, pro naši zemi stejně důležité věci. Nenávist a slepota mohou být nemoci mnohem nebezpečnější.

Prvním krokem k naší občanské jednotě může být Vaše přihlášení se k této výzvě. Bez ohledu na naše názory na nouzový stav, který tu prostě je, a který musíme zvládnout.

Tak ho pojďme zvládnout spolu.

JUDr. Daniela Kovářová a Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová


31. 08. 2020

Daniela Kovářová se zamyslela na rychlostí advokátních kroků a účelnosti rychlých řešení v rodině a v rodinném právu a napsala o tom komentář do Advokátního deníku.

Pokračovat ve čtení
30. 08. 2020

Vnitrostátní únosy nezletilých dětí rodiči byly tématem sympozia, které 20. 8. 2020 pořádala Česká advokátní komora a moderovala Daniela Kovářová. Napsala poté komentář, který v sobotu uveřejnila MFDnes a dnes převzal Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
21. 08. 2020

Básník a literární kritik Ivo Harák si přečetl knihu Daniely Kovářové Matkovražedkyně a zpracoval na ni odbornou kritiku, kterou si můžete přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
18. 08. 2020

Daniela Kovářová napsala pro server Info.cz komentář nazvaný Unavení muži, unavené ženy, který se zabývá tlakem na neustále rostoucí výkon a s odkazem na odbornou literaturu polemizuje s tendencí zkracovat spánek, abychom stihli být co nejdéle online. Komentář, který posléze převzal i Neviditelný pes, je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
01. 07. 2020

Daniela Kovářová poskytla televizi DVTV rozhovor o manželství pro všechny a o toleranci. Otázky jí pokládala jmenovkyně, moderátorka Daniela Drtinová. Plné znění rozhovoru je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
30. 06. 2020

Advokátní kancelář Daniely Kovářové přeje svým klientům, kolegům, spolupracovníkům i široké veřejnosti příjemné léto a vysněnou dovolenou a těší se s vámi na setkání opět v září. Individuální schůzky a konzultace jsou po celou dobu letních měsíců možné zejména v akutních případech.

29. 06. 2020

Vláda v těchto dnech podpořila návrh zákona o státem zálohovaném výživném. Pohled Daniely Kovářové na problematiku samoživitelek najdete v komentáři, který vyšel v deníku MF Dnes pod názvem Jak se rodí samoživitelka. Následně jej převzal server Neviditelný pes:

Pokračovat ve čtení
27. 06. 2020

Daniela Kovářová poskytla velký rozhovor deníku MF Dnes, v němž odpovídala na dotazy týkající se tolerance, aktivismu a manželství pro všechny. Rozhovor následně převzal server Neviditelný pes: 

Pokračovat ve čtení
15. 06. 2020

Recenze nové knihy Daniely Kovářové, ironické detektivky Matkovražedkyně je již na světě. Chcete si ji přečíst? Chcete vědět, zda si knihu koupit nebo ji někomu darovat? Pochvalnou recenzi najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
10. 06. 2020

Ironická detektivka Matkovražedkyně byla včera slavnostně představena čtenářské veřejnosti. V Pražské prodejně knih Luxor ji pokřtili herečka Michaela Dolinová a cukrář Pepa Maršálek. Zprávu z křtu a fotodokumentaci najdou zájemci zde:

Pokračovat ve čtení
09. 06. 2020

Matkovražedkyně - tak se jmenuje nová kniha Daniely Kovářové. Je to ironická detektivka, která vypráví rodinný příběh o jedné mrtvé matce a třech dcerách, které všechny měly příležitost i motiv ji zabít. Knihu, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta, si můžete koupit u všech slušných knihkupců, například zde: 

Pokračovat ve čtení
02. 05. 2020

Časopis PrímaLEX přinesl rozhovor s Danielou Kovářovou o právu, rodině, dětech, rozhodování opatrovnických sporů a Unii rodinných advokátů. 

Pokračovat ve čtení
25. 04. 2020

Daniela Kovářová se spolu s dalšími osobnostmi (herci Martinem Dejdarem nebo Ivanou Jirešovou, zpěvákem Jirkou Kornem nebo cukrářem Pepou Maršálkem) zapojila do výzvy Oživíme Česko, která chválí konec nouzového stavu a vyzývá k podpoře českých výrobků a firem. Reklamní spot mohou zájemci shlédnout zde:

Pokračovat ve čtení
06. 04. 2020

Unie rodinných advokátů vedený JUDr, Danielou Kovářovou a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců v čele s JUDr. Libuší Kantůrkovou dnes vydal společné prohlášení k rodičům nezletilých dětí v době korokrize. Plné znění prohlášení apelujícího na dohody a zdravý rozum zde:

Pokračovat ve čtení
16. 03. 2020

Máte akutní dotaz týkající se korokorize? Spustili jsme KOROPORADNU na stránkách unie rodinných advokátů. Podívejte se, zda v odkazu dále najdete odpověď na svůj dotaz. Nenašli jste? Napište nám na koroporadna@uracr.cz. 

Šíříme informovaný klid! držte se.

Pokračovat ve čtení
13. 03. 2020

Máte akutní rodinný problém v souvislosti s koronavirem? Zavolejte! Poradím vám po telefonu zdarma stejně jako členové Unie rodinných advokát. Seznam kolegů z celé republiky najdete zde:

Pokračovat ve čtení
13. 03. 2020

Potřebujete akutní rychlou informaci kvůli řešení vaší rodinné situace? Zavolejte! Poradím vám rychle, krátce, bezplatně! Úřední hodiny: pracovní dny 9-16 hod. 

11. 03. 2020

Daniela Kovářová připravila pro letošní rok a laickou veřejnost seminář nazvaný Jak umučit potomka anebo rodinné právo pro začátečníky. Je určen pro knihovny, kulturní střediska a instituce. Seminář, který posluchače humornou formou provede základy rodinného práva a je doplněn prezentací a praktickými příklady, trvá 1,5 hodiny a počítá i s následnou diskusí. Máte zájem? Ozvěte se. Advokátka cestuje po republice vlakem a autobusem a v případě zájmu s sebou přiveze své knihy pro zájemce. 

10. 03. 2020

Daniela Kovářová se připravuje na EET. O svých zkušenostech napsala do Advokátní deníku: 

Pokračovat ve čtení
09. 03. 2020

Daniela Kovářová ochutnává pivo a píše pivní fejetony, které postupně uveřejňuje serve Neviditelný pes. Právě dnes vychází čtvrté pokračování nazvané Pivo pro matky. Tento fejeton i všechny následující si lze přečíst zde:

Pokračovat ve čtení
06. 03. 2020

Advokátka Daniela Kovářová poskytla obsáhlý politickospolečenský rozhovor o veřejném ochránci práv, o politické korektnosti a právu na vlastní názor. Rozhovor pro Parlamentní listy převzal dnes server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
04. 03. 2020

Rodina v právu a bezpráví - to byl název konference, kterou pro své členy a další rodinné odborníky uspořádala Unie rodinných advokátů. Konferenci zahájila a moderovala Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů. Zprávu o konání konference přinesl Advokátní deník a je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
17. 02. 2020

Deník MFDnes přinesl velký komentář Daniely Kovářové k údělu ženy v dnešní společnosti. Komentář převzal Neviditelný pes a je v plném znění zde:

Pokračovat ve čtení
30. 01. 2020

Daniela Poskytla rozhovor Báře Tachecí z Českého rozhlasu Plus. Povídala si s ní o úloze mužů a žen ve společnosti, o rodinných a partnerských vztazích, o rovnosti a pohlaví, o feminismu a o vývoji české společnosti. Kompletní záznam půlhodinového rozhovoru najdou zájemci zde:

Pokračovat ve čtení
21. 01. 2020

Daniela Kovářová se pro server IDnes vyjádřila k problematice aktuálního stavu opatrovnického soudnictví. Plné znění obsáhlého článku najdete zde: 

Pokračovat ve čtení
20. 01. 2020

Daniela Kovářová vystoupí jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Životní inventura, kterou dne 28. května 2020 pořádá v Plzni společnost BALIDO. Podrobnosti o konferenci, program, další řečníky i registrační formulář najdou zájemci zde:

Pokračovat ve čtení
01. 01. 2020

Poslední články a komentáře Daniely Kovářové v roce 2019 uveřejnily k aktuálním a rodinným tématům tištěné Lidové noviny a MF Dnes. Jejich plné znění následně přinesl server Neviditelný pes.

Pokračovat ve čtení
23. 12. 2019

Daniela Kovářová přeje svým klientům, kolegům, spolupracovníkům a příznivcům klidné svátky a těší se na další setkání a spolupráci v roce 202!

10. 12. 2019

Humoristická kniha Daniely Kovářová Jak chovat muže aneb manuál pro otrlé získala druhou cenu v literární soutěži O cenu Miloslava Švandrlíka za rok 2018, kterou každoročně vyhlašuje Obec spisovatelů. Podrobnou zprávu o průběhu posledního ročníku soutěže lze najít například zde: 

Pokračovat ve čtení
01. 12. 2019

Nová kniha Daniely Kovářové Jak hubnout a nezblbnout aneb peklo s kily navíc už ke dispozici i v elektronické podobě. Zájemci si mohou tuto úsměvnou publikaci objednat například zde: 

Pokračovat ve čtení
30. 11. 2019

Profesní povinnost mlčenlivosti. Advokátní, lékařská, zpovědní, bankovní nebo poštovní. Máte zájem se něco více dovědět o povinné mlčenlivosti? Pak se právě na trhu objevila publikace přesně pro vás. Jmenuje se Tajemství v českém právním řádu, vyšla v nakladatelství Leges a dvě kapitoly (o advokátní mlčenlivosti a o tajemství v rodině) napsala Daniela Kovářová. Zájemci si mohou knihu objednat zde: 

Pokračovat ve čtení
12. 11. 2019

Proč se muži bojí českých ambiciózních žen? Na tyto i další otázky odpovídá Daniela Kovářová v obsáhlém rozhovoru pro časopis Týden.

Pokračovat ve čtení
11. 11. 2019

Ve středu 30. října 2019 byla slavnostně vypuštěna do čtenářského světa nová kniha Daniely Kovářové Jak hubnout a nezblbnout aneb peklo s kily navíc. Humornou knížku, v níž si autorka střílí ze své nadváhy i z neschopnosti zhubnout, pokřtili v pražském Světě knihy Luxor na Václavském náměstí milovníci jídla a režiséři Zdeněk Troška a Tomáš Magnusek. Kniha je k dispozici v papírové i v elektronické podobě u všech slušných knihkupců a k objednání například zde:

Pokračovat ve čtení
08. 10. 2019

Denik MF Dnes uveřejnil komentář Daniely Kovářové o vztazích, které podle ní hrozí horší krizí než klimatické hrozby. Komentář, který v nejbližších dnech uveřejní také server Neviditelný pes, je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
08. 09. 2019

Ve středu 4. 9. 2019 se na České advokátní komoře uskutečnil workshop Nezletilé dítě, který uspořádala ČAK ve spolupráci s Unií rodinných advokátů a Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců. Akci navštívenou osmi desítkami advokátů a soudců moderovala Daniela Kovářová. Bližší informace o jednotlivých vystoupeních a fotodokumentace zde:

Pokračovat ve čtení
18. 08. 2019

Komentář Daniely Kovářové Pro se vraždíme v rodinách vyšel dne 1. 8. 2020 v MFDnes. Posléze ho v plném znění přetiskl Neviditelný pes a je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení
09. 07. 2019

Lidové noviny od počátku července tisknou na pokračování seriál Abeceda rodinného práva, který napsala Daniela Kovářová. Seriál následně v plném znění přebírá server Neviditelný pes. První díl je k dispozici zde:

Pokračovat ve čtení