• +420 602 414 550

Odborná literatura

Samostatné publikace:
 • Advokát a jeho klient, Wolters Kluwer Praha 2021, 276 stran, ISBN: 9788076761063
 • Abeceda rodinného práva, Wolters Kluwer Praha 2020, 275 stran, ISBN: 9788075987112
 • Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni., Wolters Kluwer Praha 2019, 204 stran, ISBN: 9788075982186
 • Dědické právo podle nového občanského zákoníku, Leges Praha, 2015, ISBN: 978-80-7502-097-0, 288 stran
 • Vyživovací povinnost po rekodifikaci, Leges 2014, ISBN: 975-7502-023-9, 168 stran
 • Rodina a výživné, Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných, Leges Praha 2011, ISBN 978-80-87212-84-4, 150 stran
 •  

Spoluautor:
 
 • Rétorika nejen pro právníky, Aleš Čeněk Praha 2020, ISBN: 9788073808099
 • Tajemství v českém právním řádu, Mates P., Tuláček J. a kol., Leges Praha 2019, 392 stran (moje strany: 107-139, 355-385), ISBN: 9788075023476
 • Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení soudní. , Wolters Kluwer. Praha 2019, 1135 stran, ISBN: 9788075983725
 • Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (spoluautor Dita Fuchsová), Wolters Kluwer Praha 2019, 84 stran, ISBN: 9788075984395
 • Etický kodex advokáta. Komentář , (spoluautor s Tomášem Sokolem). Wolters Kluwer Praha, 2019, 229 stran. ISBN: 9788075981295
 • Advokátní tarif. Odměna advokáta. Komentář , (vedoucí autorského týmu). Wolters Kluwer Praha 2019. 343 stran. ISBN: 978-80-7598-280-3
 • Lze ještě odvrátit islamizaci Evropy? , (samostatně neprodejná publikace tvořící přílohu knihy Prolomení hradeb od Petra Hampla) Naštvané matky, Olomouc, 2017 (moje stránky: 37-38), ISBN: 9788090657311
 • Hromadné žaloby, Sborník (editor a příspěvek ve sborníku). Stálá konference českého práva Praha 2017. ISBN: 978-80-906813-1-6
 • Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář , (vedoucí autorského týmu): Kovářová D. a kol.). Wolters Kluwer Praha 2017. 967 stran. ISBN: 978-80-7552-631-1
 • Vzory podání a smluv, 2. aktualizované a doplněné vydání (spoluautor). Leges Praha 2016, 800 stran (z toho moje strany 97-182), ISBN: 978-80-7502-148-9
 • Moderní exekuce, cesta zodpovědného vymáhání (příspěvek ve sborníku), Havlíček Brain Team Praha 2016, ISBN: 978-80-87109-59-5
 • K čemu dnes slouží vzdělávání, v právu především , (in sborník Vzdělávání ve veřejné správě), VŠMVV Praha 2016, ISBN: 9788086747378, 64 stran (z toho moje strany 26-28)
 • Odměna advokáta. Komentář, Kovářová D. a kol. (vedoucí autorského týmu). Wolters Kluwer Praha 2016, ISBN: 978-80-7552-028-9, 280 stran
 • Ochrana slabší strany v českém právu, Havlíček Brain Team, Praha 2016, ISBN:978-80-87109-56-4, 92 stran
 • Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení soudní. Jaromír Jirsa a spol. (spoluautor), Havlíček Brain Team Praha 2015, ISBN: 978-80-87109-48-9, 1080 stran
 • Vzory podání a smluv s vysvětlivkami , (spoluautor), Leges Praha 2014, ISBN 9788075020284, 672 stran (z toho moje strany 48 až 133)
 • Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči, Grada, 2013, ISBN:978-80-247-4623-4 (spoluautor)
 • Právo a cestovní ruch, Sborník příspěvků (editor a spoluautor), HBT Praha 2013, ISBN 978-80-87109-33-5
 • Právo a energetika , energetická zařízení a pozemky), Kompendium judikatury, HBT Praha 2013, ISBN 978-80-87109-38-0 (výběr a příprava, spoluautor)
 • Rétorika pro právníky, Martina Urbanová a kol. (spoluautor), Aleš Čeněk, Plzeň 2009, ISBN 978-80-7380-217-2
 • Rétorika aneb Jak dobře mluvit, jednat a komunikovat, spoluautor s Alenou Špačkovou, Raabe Praha, 2008, ISBN 978-80-86307-99-2
 • Předpisy o odměňování advokátů, (spoluautor), ČAK Praha 2006, ISSN 1210-6348
 • Vybrané otázky komunitárního práva pro advokátní zkoušku , (spoluautor), ČAK Praha 2004
 • Otázky advokátních tarifů a předpisy s nimi související , spoluautor), ČAK Praha 2003
 • Otázky advokátního tarifu , (spoluautor), ČAK Praha 2000
 • Advokátní tarif, text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (spoluautor), ČAK Praha 1999
 •  

Odborné články:
 
 • Rodina u starých Egypťanů, Rodinné listy č. 3/2020, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Emoce klientů nejenom rodinných advokátů, Bulletin advokacie č. 3/2020, str. 73, ISSN 12106348
 • Partnerské vztahy pro budoucnost, Rodinné listy č. 2/2020, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Advokát, klient a první dojem, EPRAVO.CZ Magazine č. 4/2019, str. 8, ISSN: 18021492
 • Paměť dokonalá, paměť ošidná, Rodinné listy č. 1/2020, str. 2-5, ISSN 18050824
 • Děťátko naše nejmilejší, Rodinné listy č. 7-8/2019, str. 2-5, ISSN 18050824
 • Smí advokát mluvit s dítětem? Bulletin advokacie č. 10/2019, str. 67, ISSN 12106348
 • Který zájem klienta je zájmem oprávněným? Rodinné listy č. 6/2019, str. 2-6, ISSN 18050824
 • Výživné má platit rodič, ne stát, Bulletin advokacie č. 7-8/2019, str. 87-88, ISSN 12106348
 • Měli by rozvody místo soudů řešit notáři? Proti. Právní rádce č. 6/2019, str. 29, ISSN: 1210-4817
 • Popelka královnou, Rodinné listy č. 4-5/2019, str. 2-5, ISSN 18050824
 • Evoluce rodinného práva, Bulletin advokacie č. 5/2019, str. 69, ISSN 12106348
 • Říct či neříct – to je, oč tu běží, Bulletin advokacie č. 5/2019, str. 71, ISSN 12106348
 • Evoluce rodiny, Rodinné listy č. 3/2019, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Střídavá péče – ano, či ne? Školní poradenství v praxi č. 3/2019, str. 30-33, ISSN: 23363436
 • Co doma vyřeší rodinné právo? EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2019, str. 8-9, ISSN: 1802-1492
 • Budeme se rozvádět u notáře? Rodinné listy č. 2/2019, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Jak se dělá hojivá advokacie, Rodinné listy č. 2/2019, str. 5-7, ISSN 18050824
 • Advokátovy frustrace a jiná břemena, Bulletin advokacie č. 3/2019, str. 67-68, ISSN 12106348
 • Advokát jako opatrovník, Rodinné listy č. 1/2019, str. 2-5, ISSN 18050824
 • Jak se dělá hojivá advokacie, Bulletin advokacie č. 12/2018, str. 74, ISSN 1210-6348
 • Istanbulská úmluva, naděje a děsy, Rodinné listy č. 8/2018, str. 2-6, ISSN 18050824
 • Zájem dítěte je vždy to, co chci já, Právo a rodina č. 11/2018, str. 1-6, ISSN: 1212866X
 • 20 let se střídavou péčí, Bulletin advokacie č. 10/2018, str. 78, ISSN 1210-6348
 • Manželství pro homosexuály, Rodinné listy č. 7/2018, str. 2-5, ISSN 18050824
 • ČAK proti Istanbulské úmluvě, Bulletin advokacie online, 22. 10. 2018, ISSN: 18058280
 • Hojivá advokacie, Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 73-74, ISSN 1210-6348
 • Jaký zájem má rodinný klient? Bulletin advokacie č. 7-8/2018, str. 95-96, ISSN 1210-6348
 • Jak vyřešit konflikt v rodině, Rodinné listy č. 5/2018, str. 2-6, ISSN 18050824
 • Rodinný proces by měl mít jiné standardy než proces civilní, Rodinné listy č. 4/2018, str. 2-5, ISSN 18050824
 • MeToo aneb právo versus politika, Rodinné listy č. 4/2018, str. 17-21, ISSN 18050824
 • Mají advokáti chránit rodinu? EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2018, str. 10, ISSN: 1802-1492
 • Co natropí špatný soudce a špatný advokát, Právo a rodina č. 4/2018, str. 1-4, ISSN: 1212866X
 • Rodina sobecká a infantilní (rozhovor s doc. R. Uzlem), Rodinné listy č. 3/2018, str. 2-6, ISSN 18050824
 • Právní aspekty fenoménu MeToo, in epravo.cz, 20. 3. 2018
 • MeToo pohledem práva, Bulletin advokacie online, 19. 3. 2018, ISSN: 18058280
 • Opouštějí nás i advokacii, Bulletin advokacie č. 3/2018, str. 76, ISSN 12106348
 • Unie rodinných advokátů, Bulletin advokacie č. 3/2018, str. 75, ISSN 1210-6348
 • Globální problémy profesní etiky právníků (recenze), Bulletin advokacie č. 3/2018, str. 61-61, ISSN 1210-6348
 • Sexuální obtěžování a souvislosti víceméně trestní, Rodinné listy č. 2/2018, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Je etika jedna jediná, nebo má každý právnický stav jinou? Soudce č. 1/2018, str. 19-21, ISSN 12115347
 • Jsou advokáti pokrytci, schizofrenici nebo jen mívají i vlastní názor? Info.cz 7. 2. 2018
 • Česká žena v 21. století, Rodinné listy č. 1/2018, str. 2-5, ISSN 18050824
 • Co přinesla novela zákona o advokacii, Zpravodaj JČP č. 4/2017, str. 57-62, ISSN: 24645982
 • Rodinný věřitel, rodinný dlužník, Rodinné listy č. 11-12/2017, str. 2-5, ISSN 18050824
 • Jak zákonodárce myslí na naše děti, Rodinné listy č. 10/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Etika právnického stavu, Bulletin advokacie online, 13. 10. 2017, ISSN: 18058280
 • Jedna etika nebo více etik? Blog Ústavu práva a právní vědy, 19. 10. 2017
 • Jak zákon zrušil tajemství, Sborník referátů z 25. celostátního kongresu k sexuální výchově, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 2017, str. 85-87, ISBN: 978-80-905696-5-2
 • Pražský právnický rok 2017, Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 3/2017, str. 93-96
 • Rodinné právo: Bičem na soudce, na děti či na rodiče? Blog Ústavu práva a právní vědy, 4. 9. 2017
 • Rodič, výživné a úroky, Rodinné listy č. 9/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Co přinese advokátům novela zákona o advokacii, Magazín epravo č. 3/2017, str. 8, ISSN: 1802-1492
 • Co zaplatí neplatič výživného? Magazín epravo č. 3/2017, str. 89-90, ISSN: 1802-1492
 • Odměna advokáta a bagatelní pohledávky, Bulletin advokacie online, 4. 9. 2017, ISSN: 18058280
 • Změna rodinného paradigmatu, Rodinné listy č. 6/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Svatby a návrat k tradicím, Rodinné listy č. 6/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Povinnosti v rodině, Rodinné listy č. 6/2017, str. 26-28, ISSN 18050824
 • Co je důležitější – právo nebo povinnost? Bulletin advokacie online, 7. 7. 2<017, ISSN: 1805-8280
 • Justiční chyby otců a matek, Právo a rodina č. 7/2017, str. 8-11, ISSN: 1212-866X
 • Advokát a náhradní mateřství, Bulletin advokacie č. 5/2017, str. 65-66, ISSN 1210-6348
 • Advokátní proces – ano či ne? Bulletin advokacie č. 4/2017, str. 79-80, ISSN 1210-6348
 • Sdílený prostor k životu, Rodinné listy č. 4-5/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Výživné – právo či povinnost, Rodinné listy č. 2-3/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Neorodina roku 2017, Rodinné listy č. 1/2017, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Pražský právnický podzim, Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 1/2017, str. 103-108
 • Loučení, které rozloučením není, Rodinné listy č. 12/2016, str. 1-2, ISSN 18050824
 • Rodina homo a heterosexuální, Rodinné listy č. 11/2016, str. 1-4, ISSN 18050824
 • Trampoty s životní úrovní, Epravo.cz.digital č. 11/2016, str. 7
 • Životní úroveň a co z ní vyplývá, Rodinné listy č. 10/2016, str. 1-3, ISSN 18050824
 • Rodina v českém právu, Soudce č. 10/2016, str. 12-14, ISSN 1211-5347
 • Odměna advokáta za poskytování právních služeb, Zpravodaj JČP č. 3/2016, str. 61-68
 • Přiměřenost právní regulace, Rodinné listy č. 7-8/2016, str. 2-4, ISSN 18050824
 • Přiměřenost právní regulace rodinného práva, Bulletin advokacie č. 7-8/2016, str. 49-50, ISSN 1210-6348
 • Svět jako statistika, Rodinné listy č. 5/2016, str. 1-2, ISSN 18050824
 • Jak zaplatit advokáta, Rodinné listy č. 4/2016, str. 1-4, ISSN 18050824
 • Smluvní odměna advokáta pod drobnohledem, Právní rádce č. 3/2016, ISSN 12104817, str. 4-7
 • Film anebo právo, kam se podíváš, Rodinné listy č. 2/2016, str. 1-2, ISSN 18050824
 • Pražský právnický podzim 2015, Zpravodaj JČP č. 1/2016, str. 83-88
 • Rodičovské spory a školní zařízení, Řízení školy č. 2/2016, str. 4-6, ISSN 1214-8679
 • Chvála konzervatismu, Rodinné listy č. 1/2016, str. 1-2, ISSN 18050824
 • Vymoci lze jen vymožitelné, Rodinné listy č. 12/2015, str. 1-2, ISSN 18050824
 • O dobrovolně plněné povinnosti, Rodinné listy č. 11/2015, str. 1-2, ISSN 18050824
 • Střídavá péče dnes, Zpravodaj JČP č. 3/2015, str. 82-86
 • Peníze, právo, děti a smrt, Reflex speciál č. 4/2015, str. 30-31, ISSN: 0862-6634
 • Čas vše mění, Rodinné listy č. 10/2015, str. 2-3, ISSN 18050824
 • Participační práva dětí, Rodinné listy č. 9/2015, str. 1-10, ISSN 18050824
 • Majetek aneb vždycky jde o peníze, Rodinné listy č. 7-8/2015, str. 1-6, ISSN 18050824
 • Jak se v manželství hlasuje, Rodinné listy č. 6/2015, str. 1 až 3, ISSN 18050824
 • Zálohované výživné jako spása nebo trest? Právní rádce č. 6/2015, str. 30–31, ISSN 1210-4817
 • Výživné jako tabulka či daň, Rodinné listy č. 5/2015, str. 1 až 4, ISSN 18050824
 • Sedmero městských legend aneb Střídavá péče v rozhodovací praxi Ústavního soudu, Soudce č. 5/2015, str. 19–22, ISSN 1211-5347
 • O diskriminaci, Rodinné listy č. 4/2015, str. 1 až 3, ISSN 18050824
 • Právo a veřejná správa, in sborník Veřejná správa a rozvoj regionů, VŠMVV Praha 2015, str. 48-49, ISBN 9788074312
 • Střídavá péče velebená i proklínaná, Bulletin advokacie č. 3/2015, str. 44-48, ISSN 1210-6348
 • Stát by měl zakázat úplně všechno, Právní rádce č. 3/2015, str. 74, ISSN 1210-4817
 • Norsko – Nýrsko – normálně, Rodinné listy č. 2/2015, str. 1 až 3, ISSN 1805-0824
 • Věno jako dar, úplatek či úvěr, Rodinné listy č. 1/2015, str. 1 až 3, ISSN 1805-0824
 • O čem smí dítě samo rozhodnout, Rodinné listy č. 11-12/2014, str. 1 až 3, ISSN 1805-0824
 • Mají si manželé být věrní? Rodinné listy č. 11-12/2014, str. 70 až 75, ISSN 1805-0824
 • Rozvod manželství, Právní rádce č. 12/2014, str. 40-43, ISSN 1210-4817
 • Manželské a nemanželské soužití, Právní rádce č. 11/2014, str. 28-31, ISSN 1210-4817
 • Střídavá péče jako noční můra, Rodinné listy č. 10/2014, str. 1 až 3, ISSN 1805-0824
 • Práva a povinnosti dítěte, Právní rádce č. 10/2014, str. 22-25, ISSN 1210-4817
 • Domácí násilí, Právní rádce č. 9/2014, str. 22-25, ISSN 1210-4817
 • Jiná země – jiný mrav, Rodinné listy č. 9/2014, str. 1 až 3, ISSN 1805-0824
 • Děti téměř kukaččí, Rodinné listy č. 9/2014, str. 24 až 29, ISSN 1805-0824
 • Vymáhání pohledávek, Právní rádce č. 8/2014, str. 40 až 43, ISSN 1210-4817
 • Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, Právní rádce č. 7/2014, str. 26 až 29, ISSN 1210-4817
 • Úřední souhlas podmínkou manželství? Rodinné listy č. 6/2014, str. 6 až 9, ISSN 1805-0824
 • Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské (recenze), Bulletin advokacie č. 6, str. 60 až 61, ISSN 1210-6348
 • Justiční pískoviště, Soudce č. 6/2014, str. 23, ISSN 1211-5347
 • Vyživovací povinnost mezi dospělými příbuznými, Právní rádce č. 6/2014, str. 30 až 33, ISSN 1210-4817
 • Dluhy a pohledávky zemřelého, Právní rádce č. 5/2014, str. 30 až 33, ISSN 1210-4817
 • Pojetí práva rodiny, Rodinné listy č. 4/2014, str. 15 až 17, ISSN 1805-0824
 • Dědění, Právní rádce č. 4/2014, str. 36 až 39, ISSN 1210-4817
 • Spoluvlastnictví, Právní rádce č. 3/2014, str. 30 až 33, ISSN 1210-4817
 • Správa majetku v SJM, Právní rádce č. 2/2014 str. 26 až 29, ISSN 1210-4817
 • Společné jmění manželů, Právní rádce č. 1/2014, str. 36 až 39, ISSN 1210-4817
 • Slušnost nade vše, Soudce č. 12/2013, str. 22, ISSN 1211-5347
 • Nový civilní proces, Rodinné listy č. 11/2013, str. 13–15, ISSN 1805-0824
 • Těžký úděl svobody, Právní rádce č. 9/2013, str. 74, ISSN 1210-4817
 • Zajímavé momenty rodinného práva, Neviditelný pes 25. 9. 2013
 • Riziková místa v úpravě rodinného práva podle nového občanského zákoníku, Právní rádce č. 8/2013, str. 70-71, ISSN 1210-4817
 • Co je manželství, Rodinné listy č. 9/2013, str. 10-13, ISSN 1805-0824
 • Veřejné popravy víc než presumpce neviny, Právní rádce č. 8/2013, str. 74, ISSN 1210-4817
 • Otec biologický a matrikový Rodinné listy č. 7-8/2013, str. 48, ISSN 1805-0824
 • Přiměřenost práva jako přežitek? Právní rádce č 7/2013, str. 74, ISSN 1210-4817
 • Nestačilo by desatero? Právní rádce č. 6/2013, str. 74, ISSN 1210-4817
 • Ďábel odstraněn, co bude dál? Právní rádce č. 5/2013, str. 74, ISSN 1210-4817
 • Rodinná mediace, Bulletin advokacie č. 6/2013, str. 39 až 41, ISSN 1210-6348
 • Co je a co není v zájmu dětí, Rodinné listy č. 5/2013, str. 8 až 10
 • Ignoracia iuris non excusat, Právní rádce č. 4/2013, str. 74
 • Pomluva osoby blízké, Právní rádce č. 3/2013, str. 74
 • Posté o datových schránkách, Soudce č. 3/2013, str. 21-23, ISSN 1211-5347
 • Dědění v novém, Rodinné listy č. 3/2013, str. 3
 • Snění o pohádkové zemi, Právní rádce č. 2/2013, str. 74
 • Amnestie a čeští prezidenti, Rodinné listy č. 2/2013, str. 6
 • Amnestie vyhlížená, oceňovaná a nenáviděná, Právní rádce č. 1/2013, str. 74
 • Slasti a strasti vymáhání rodinného práva, Zpravodaj JČP č. 1/2013, str. 65
 • Nepojmenovaná a právně neupravená rodina, Právní rádce č. 12/2012, str. 74
 • Co je či není etické, Právní rádce č. 11/2012, str. 74
 • Manželství jako smlouva, Právní rádce č. 10/21012, str. 74
 • Rodinné právo v novém občanském zákoníku, Zpravodaj JČP č. 3/2012, str. 133
 • Jak se pozná dobrý právník? Právní rádce č. 9/2012, str. 72
 • Spravedlnost v době mediální, Trestní právo č. 9/2012, str. 37
 • Zabezpečovací detence v teorii a praxi, Rodinné listy č. 9/2012, str. 4
 • Advokacie dnes a před čtvrtstoletím aneb pohled víc než subjektivní, BA č. 7-8/2012, str. 88
 • Příběh o posledních věcech, Rodinné listy č. 6/2012, str. 39
 • Povinnost mlčenlivosti, zejména advokátní, Soudce č. 7-8/2012, str. 11, ISSN 1211-5347
 • Domácí porody - pro a proti, Rodinné listy č. 5/2012, str. 28
 • Mediace přichází soudům na pomoc, Rodinné listy č. 3/2012, str. 4
 • Zákon o mediační službě přijat, Zpravodaj JČP č. 2/2012, str. 91
 • Kolik stojí rozvod, Rodinné listy č. 1/2012, str. 16
 • Úprava rodinného práva, Rodinné listy 11/2010, str. 12
 • Smluvní odměna advokáta v teorii a praxi, Soudce č. 12/2011, str. 11, ISSN 1211-5347
 • Mediace v navrhované právní úpravě, Zpravodaj JČP č. 3/2011, str. 155
 • Mediace v současné a navrhované právní úpravě, Státní zastupitelství č. 9/2011, str. 20
 • Quo vadis, justice aneb Tři desítky největších justičních hříchů, sborník Ústavu státu a práva Organizace soudnictví v ČR, 3/2011
 • Mediační překvapení, Bulletin advokacie č. 7-8/2011, str. 103
 • Mediace v navrhované právní úpravě, Zdravotnictví a právo č. 5/2011
 • O mediaci obecně a ve zdravotnictví zvlášť, Zdravotnictví a právo č. 4/2011
 • Rodinná tabu, sborník Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity,
 • Proč dnes otevírat problematiku výživného, Zdravotnictví a právo 11/2010, str. 2
 • Celoživotní vzdělávání soudců a státních zástupců, Právní rádce, 6/2009
 • Když rodič unese vlastní dítě, Magazín EPRAVO, č. 1/2008, str. 72
 • Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem, Bulletin advokacie, č. 4/2008, str. 47
 • Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva (2), Právo a rodina, č. 3/2008, str. 18
 • Smlouva o převodu nemovitostí, Zpravodaj Jednoty českých právníků, č. 1/2008, str. 54
 • Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva (1), Právo a rodina, 2/2008, str. 15
 • Když rodič unese vlastní dítě, Bulletin advokacie, 1-2/2008, str. 91
 • Manželství – práva a povinnosti, řešení kuriózních situací, Právo a rodina, 1/2008, str. 14
 • Když rodič unese vlastní dítě, server EPRAVO, 52592
 • Smlouva o převodu nemovitostí, Zpravodaj Jednoty českých právníků, č. 1/2008, str. 54
 • Mezinárodní konference „Když rodič unese vlastní dítě“, Právo a rodina 12/2007, str. 13
 • Proč vzdělávání nekončí diplomem v rámu, Magazín EPRAVO č. 4/2007, str. 37
 • Rodina a trestné činy II, Právo a rodina, 12/2007, str. 5
 • Rodina a trestné činy I, Právo a rodina, 11/2007, str. 5
 • Poplatky a daně při převodech nemovitostí, Právo a rodina, 10/2007, str. 4
 • Proč říci ANO celoživotnímu vzdělávání, server EPRAVO, 50951
 • Smlouva o převodu nemovitostí, Právo a rodina, 9/2007, str. 7
 • Jak se u soudu (ne)chovat, Právo a rodina, 8/2007, str. 9
 • Advokáti – co od nich lze očekávat? Právo a rodina, 7/2007, str. 10
 • Advokátní povinnost mlčenlivosti, Právo a rodina, 6/2007, str. 21
 • Intervenční centra – změny po 20. 2. 2007, Právo a rodina, 4/2007, str. 5
 • Společné jmění manželů a problematika exekuce, Zpravodaj JČP č. 2/2007, str. 35
 • Kárná odpovědnost advokáta, Právo a rodina, 3/2007, str. 8
 • Soudní poplatky v našem právním řádu, Právo a rodina, 2/2007, str. 13
 • Společné jmění manželů a exekuce, Právo a rodina, 1/2007, str. 1
 • Změny v režimu výpovědi z nájmu bytu. Server EPRAVO, 43731
 • Etické hranice profese advokáta, Právo a rodina č. 12/2006, str. 5
 • Co mi na soudcích či soudech vadí – nevadí, Bulletin advokacie, 11-12/2006, str. 14
 • Co mi na soudcích či soudech vadí – nevadí, Soudce, č. 11/2006, str. 28
 • Nájem bytu – jeho zánik a výpověď, Právo a rodina, č. 11/2006, str. 1
 • Známe dobře úskalí nájmu bytu? Právo a rodina, č. 10/2006, str. 9
 • Advokát a Česká advokátní komora, Právní rádce, č. 9/2006, str. 71
 • Výchovná opatření pro mladistvé, Právo a rodina, 9/2006
 • Ochranná opatření pro mladistvé, Právo a rodina, 8/2006
 • Právní úprava registrovaného partnerství, Právo a rodina, 7/2006
 • Trestní opatření ukládaná mladistvým, Právo a rodina, 6/2006
 • Příspěvek na výživu a úhradu nákladů neprovdané matce, Právo a rodina, 5/2006
 • Výživné mezi manžely, Právo a rodina, 4/2006
 • Styk rodičů s nezletilými dětmi, Právo a rodina, 3/2006
 • Advokátní povinnost mlčenlivosti, Právo a rodina, 2/2006
 • Jak psát žalobu o rozvod, Právo a rodina, 1/2006
 • Odměna soudem ustanoveného zmocněnce poškozeného neb nad jedním rozhodnutím, Bulletin advokacie, 11-12/2005
 • Exekuce – jak na dlužníka? Právo a rodina, 12/2005
 • Trestná činnost dětí a mladistvých, Právo a rodina, 11/2005
 • Jak dostat z bytu nezdárného potomka, Právo a rodina, 10/2005
 • Náklady řízení v rodinných věcech, Právo a rodina, 9/2005
 • Výkon rozhodnutí v rodinných věcech, Právo a rodina, 8/2005
 • Nevinní otcové, nevinné matky? Právo a rodina, 7/2005
 • Celoživotní vzdělávání, Právní rádce, 6/2005
 • Nakládání s vlastním majetkem formou závěti, Právo a rodina 6/2005
 • Existuje vztah mezi advokátním tarifem a vyhláškou č. 484/2000 Sb.? Bulletin advokacie, 5/2005, str. 32
 • Výživné mezi rodinnými příslušníky – nebývá to jednoduché, Právo a rodina č.5/2005
 • Riziková místa společného jmění manželů, Právo a rodina 4/2005
 • Stručný průvodce opatrovnickým a rozvodovým řízením, Právo a rodina, 3/2005
 • Dobrý advokát: kde ho najít a jak ho ocenit, Právo a rodina, 2/2005
 • Několik poznámek o DPH po 1. 5. 2004, Bulletin advokacie, 1/2005
 • Advokáti, klienti a dohodnuté rozvody, Právo a rodina 1/2005
 • Obhájce mladistvého, opatrovník dítěte (podruhé nad zákonem č. 218/2003 Sb.), Bulletin advokacie, 10/2004
 • Nad zákonem o soudnictví ve věcech mládeže z pohledu praxe, Právo a rodina 9/2004
 • Postavení advokáta jakožto obhájce či opatrovníka mládeže po 1. 1. 2004, Bulletin advokacie, č. 11-12/2003
 • Soudní poplatky a paušální odměny v občanském řízení po 1. 1. 2001 aneb Nad jedním seminářem, Bulletin advokacie, č.4/2001
 
Učební texty:
 
 • Participační práva dětí, studijní text pro elektronické vzdělávání, Justiční akademie, srpen 2015
 • Postavení a úloha advokáta, studijní text pro elektronické vzdělávání, E-learning Education for Judiciary (Norský finanční mechanismus), Justiční akademie, březen 2011
 • Média a komunikace s nimi, studijní text pro elektronické vzdělávání, E-learning Education for Judiciary (Norský finanční mechanismus), Justiční akademie, leden 2011
 • Práva a povinnosti soudce a státního zástupce, studijní text pro elektronické vzdělávání, E-learning Education for Judiciary (Norský finanční mechanismus), Justiční akademie, leden 2011
 • Odměna advokáta, studijní text pro elektronické vzdělávání, E-learning Education for Judiciary (Norský finanční mechanismus), Justiční akademie, únor 2011
 • Rétorika, studijní text pro elektronické vzdělávání, E-learning Education for Judiciary (Norský finanční mechanismus), Justiční akademie, leden 2011
 • Mediace a další formy alternativního řešení sporů, studijní text pro elektronické vzdělávání, E-learning Education for Judiciary (Norský finanční mechanismus), Justiční akademie, leden 2011